JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og styrer etter non-profitt prinsippet. JAG har bred kompetanse på organisering av BPA-tjenester, spesielt for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. Vi arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, og skreddersyr hver enkelt BPA-ordning.

JAG er landsdekkende og arbeidsgiver for over 700 ansatte, og det legges stor vekt på kvalitetssikring, opplæring og videreutvikling. Verdigrunnlaget i JAG bygger på Independent Living og grunnleggende menneskerettigheter, som også gjenspeiles i JAGs kulturkode.

Vil du bli min nye tilkallingsvikar/ sommervikar?

Jeg er en kvinne i begynnelsen av 70-årene som bor sammen med min mann i naturskjønne omgivelser på Fagerstrand/ Nesodden.

Jeg har en sykdom som heter Multippel Sklerose (MS) og dette fører til at jeg trenger hjelp til de fleste gjøremål i hverdagen- som ivaretakelse av personlig hygiene, ernæring, aktivitet og hvile.

Det er fint om du har noe pleieerfaring, men det er ikke et krav. Ei heller er det nødvendig med helsefaglig bakgrunn, da grundig opplæring vil bli gitt. Jeg bruker løftetekniske hjelpemidler til forflytning og dette er tilgjengelig i hjemmet.

Du bør trives med varierte arbeidsoppgaver, hvor noe enkelt husarbeid også inngår.
Jeg har hatt brukerstyrte personlige assistenter (BPA) i flere år, så du kommer til en etablert ordning med flere gode og erfarne kollegaer.

Jeg søker nå flere tilkallingsvikarer/ sommervikarer.

Arbeidstid:

Dagvakt kl. 08:30-15.30.

Kveldsvakt kl. 16.00-23:00.

Ønskede personlige egenskaper:

  • Oppmerksom
  • Sosial
  • Positiv
  • Lærevillig

Krav i stillingen:

  • Gode norskkunnskaper
  • Plettfri vandel/politiattest
  • God fysisk form

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknader vurderes fortløpende. Oppstart som tilkallingsvikar ønskes snarlig. Hvis du vil jobbe ekstra i sommer, skriv gjerne noe om hvilken periode du ønsker å jobbe.

Vi ser frem til å høre fra deg!