JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell organisasjon og leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

JAG Assistanse AS søker etter tilkallingsvikar med mulighet for fast stilling på sikt

Stillingen gjelder assistanse til en kvinne i 40-årene med kognitiv funksjonsnedsettelse. Hun bor i egen leilighet og assistansebehovet er døgnkontinuerlig. Arbeidsoppgavene er varierte og gjelder bistand til personlig stell, praktiske gjøremål og aktiviteter både i og utenfor hjemmet.  

De ansatte jobber i en fleksibel arbeidstidsordning med ca. to-døgns sammenhengende arbeidsøkter (inklusive hvilende natt). På dagtid i ukedagene er kvinnen på dagsenter, og de personlige assistentene har fri.

Det er behov for førerkort, og av hensyn til arbeidets art foretrekkes kvinnelige søkere.

Vi håper å høre fra deg som er interessert i en spennende og meningsfull jobb!

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Søknadsfrist fredag 1. desember.

Søknad med CV merkes «20007» og sendes inn via "send søknad" knapp nederst på siden

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.