JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonshemminger, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får obligatorisk opplæring og relevante kurs.

Jobber fra JAG Assistanse AS

JAG Assistanse søker personlige assistenter til mann i Kristiansund
Norge/ Møre og Romsdal/ Kristiansund
Helse og Sosial
Utløpsdato: 29 jul 2020
JAG Assistanse søker personlige assistenter for mann på Sunndalsøra
Norge/ Møre og Romsdal/ Sunndal
Helse og Sosial
Utløpsdato: 2 aug 2020