JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonshemminger, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får obligatorisk opplæring og relevante kurs.

Jobber fra JAG Assistanse AS

Til 100 % stilling søkes det etter vernepleier/sykepleier med fag- og veiledningskompetanse i BPA-team
Norge/ Viken/ Moss - Norge/ Viken/ Vestby
Helse og Sosial
Utløpsdato: 1 mai 2020
JAG Assistanse søker tilkallingsassistenter til ei ung jente i Spydeberg
Norge/ Viken/ Indre Østfold
Helse og Sosial
Utløpsdato: 1 mai 2020
JAG Assistanse søker etter personlige assistenter til jente bosatt på Nesodden
Norge/ Viken/ Nesodden
Helse og Sosial
Utløpsdato: 8 apr 2020
JAG Assistanse søker ferievikarer for en dame i Midsund
Norge/ Møre og Romsdal/ Molde
Helse og Sosial
Utløpsdato: 6 apr 2020