Bruk av testverktøy

Personlighets- og ferdighetstester er for mange skremmende men oppleves ofte etter bruk som ganske ufarlige. De kan være krevende men for de fleste er de ganske enkle og gjentagende i sin form.

Personlighetstester er en variant av testverktøy.  Dette er rapporteringsverktøy som gir informasjon om dine typiske eller foretrukne måter å handle på. Konklusjonene som kommer ut er rett og slett bare et resultat av hvordan du har karakterisert deg selv. Som regel skal du bare svare på en rekke påstander der du har 3 eller 4 standard svar alternativ du må velge blant. Disse påstandene er ofte dagligdagse situasjoner som prøver å utfordre deg på meninger, holdninger, attityder og egenskaper.  

Ut av dette får arbeidsgiveren en ”profilanalyse” av deg hvor alle svarene fra spørreskjemaet er oppsummert og sortert under forskjellig hovedområder. Det kan være hovedområder som prøver å belyse dine:

  • relasjoner
  • tenkestil
  • følelser
  • dynamikk

Målet med analysen er ofte å prøve å finne ut av hvordan akkurat du vil reagere og oppføre deg i den angitte jobbsituasjonen (passer du til jobben).

En rekrutteringsprosess har selvsagt stor betydning for arbeidsgiveren, og det er ingen tvil om at det er kostbart å rekruttere feil person. Det å ha flere beslutningspunkter (både CV analyse, jobbsøknad, intervjurunder, referansesjekk og testverktøy) vil derfor alltid skape et bedre beslutningsgrunnlag enn f.eks ved bare å benytte seg av 2 beslutningspunkter som CV grunnlaget og intervju, for deretter å konkludere i saken. Det er også hovedgrunnen til at denne type testverktøy brukes (skape flere beslutningspunkter). Men husk at resultatet fra testene bare er en del av beslutningsunderlaget, ikke selve konklusjonen.

Det er også viktig å ha i minnet at en rekrutteringsprosess har stor betydning for kandidaten, for karrieren og for resten av livet til den personen det angår. Derfor har den som rekrutterer et etisk ansvar for å gjennomføre prosessen så seriøst som mulig. Bruk av testverktøy som ikke er sertifisert eller er av lav, ukjent kvalitet er ikke akseptabelt. Det er også viktig at brukeren har kompetanse til å bruke testresultatene riktig og er sertifisert for det angitte testverktøyet.