Jobbsøknaden

Det å skrive en god søknad krever ofte en god forberedelse. Les stillingsannonsen nøye og trekk essensen av annonsen ut i et lite notat. Hva er det for en person de ønsker? Hvilke egenskaper legger de vekt på? Søknaden skal svare på akkurat dette og gi arbeidsgiveren det han ønsker. Jobbsøknaden er et eksakt svar på en eksakt stillingsannonse.  

En god jobbsøknad er alltid tilpasset og er aldri generell

Målet med søknaden er å komme til et intervju for å kunne presentere seg i detalj. Jobbsøknaden har ingen andre mål på det tidspunktet. Vær selgende og tenk på at søkeren ikke bruker mye tid på søknaden før den blir kategorisert i en av gruppene:

 • svært aktuell
 • aktuell
 • uaktuell

Ikke fortell lange historier og forklaringer rundt temaer de finner igjen i CV oversikten. Du trenger ikke forklare alt på dette stadiet. Vent til intervjuet med eventuelle viktige tilleggsopplysninger.

Når grovsorteringsprosessen gjennomføres er det jobbsøknaden og CV’en samlet som vil avgjøre hvilken gruppe du havner i.  Intervjurekkefølgen kan fort avgjøres i løpet av en 1-2 minutters analyse av mottatt materiale. Vær derfor tydelig og spisset i kommunikasjonsformen. Du har svært liten tid til å skape oppmerksomhet rundt din søknad. Greier du å være så spisset og konkret i din kommunikasjon?  

Tilpasningen av jobbsøknaden bør gjennomgå følgende prosess:

Arbeidsgiveren

 • analyser nøye hva arbeidsgiveren eksakt er ute etter
 • hvilke egenskaper, kompetanse, holdninger etterspør arbeidsgiver

Stillingen 

 • hva bør du vektlegge/fremheve i jobbsøknaden
 • hva må du ha med, hva kan du ha med
 • hva bør du ”dempe” ned i jobbsøknaden

Oppsett søknad

 • hvordan bør søknaden designes i forhold til jobb og bransje (konservativ, progressiv)
 • bruk uansett et dempet formelt og tydelig brev format uten for mye tekst  

Innhold søknad

 • avsender med adresse
 • dato og sted
 • mottagers navn og adresse
 • overskrift
 • henvisning til hvor du fant stillingen
 • du ”søker herved stillingen som…” tekst
 • din motivasjon for å søke stillingen
 • hvorfor akkurat du ”skal lykkes i stillingen” (samsvaret mellom din kompetanse og stillingen)
 • ønske om kontakt
 • hvor mange vedlegg du har lagt ved

Analyser stillingsannonsen nøye. Teksten i stillingsannonsen er ikke alltid like lett å forstå. Men det er svært viktig at du greier å få ut essensen av teksten. Hva mener arbeidsgiveren med å bruke særskilte ord og hva er de egentlig ute etter?

Varierte oppgaver

vis at du er fleksibel og har vilje til å ta tak i de oppgavene arbeidsgiver ønsker du skal fokusere på

Hektisk arbeidsmiljø

 • vis at du har evnen til å kunne tåle et hektisk arbeidsmiljø, stressperioder og overtidssituasjoner

Ønskelig, men ikke nødvendig kompetanse

 • ingen krise om du mangler slike egenskaper ved jobbstart, men vis vilje til å ville utvikle egen kompetanse på området

Evne til å jobbe både i team og selvstendig

 • mangler du konkret arbeidserfaring her, legg frem relevante faktorer som gruppearbeid, studentarbeid, idrettsarbeid eller lignende som viser at du er en lagspiller  

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 • vis at du kan handtere både telefonsamtaler, e-post og brev kommunikasjon på en god måte og i et format som du antar at denne arbeidsgiveren ønsker (en strukturert jobbsøknad og CV er en svært god begynnelse)

Relevant erfaring

 • her må du være konkret og tydelig da dette trolig er en av de faktorene arbeidsgiver anser som kritiske for å kunne lykkes i stillingen
 • trekk frem alt relevant fra studier, tidligere arbeidserfaring og ideelt arbeid

Personlige egenskaper

 • her må du tolke kriteriene i annonseteksten korrekt og forstå hvilke egenskaper arbeidsgiveren etterspør helt konkret
 • utadvendthet, utholdenhet, selgende profil, etiske holdninger etc
 • vis gjerne gjennom praktiske eksempler fra livet ditt at du har nettopp disse egenskapene