Jobbstarten

Du har nå fått jobben og akseptert betingelsene. Hvis du samtidig er litt strategisk og jobber aktivt for å oppnå en god start hos ny arbeidsgiver kan du legge grunnlaget for en fin utvikling fremover.

Husk at arbeidstakere ofte har mer oppmerksomhet rettet mot seg i oppstartsfasen enn senere. I starten er mange opptatt av ”hvordan den nye gjør det”. Senere så normaliseres dette som regel. Hvordan kan du så utnytte denne første fasen til å sette et godt inntrykk hos ny arbeidsgiver? Et inntrykk som ofte kan være ”uslettelig” og som kan få konsekvenser for videre karriereutvikling de neste 3-4 årene.

 • du starter med blanke ark, pass på å fylle disse med positive element den første perioden (ikke fyll arkene opp med problemfokusering og negative holdninger)
 • vær positiv, løsningsorientert og interessert i jobben (det noterer alle arbeidsgivere seg) 
 • ikke start med å kritisere alle nåværende løsninger, rutiner og opplegg på en negativ måte og med en ”jeg vet best” holdning (det liker ingen arbeidsgivere, eller nye kolleger)
 • fremstå som en positiv, saksorientert og interessert bidragsyter i systemet (det liker alle)
 • hold arbeidsplassen, arbeidssted og papirer ryddig og vis at du kan arkivere og strukturere arbeidsområdet på en god måte (”rotekopper” mister gradvis tillit)
 • ha respekt for arbeidsgiverens materiell og eiendeler og ikke fall for fristelsen til å ”låne” dette med deg hjem (gir direkte og umiddelbar tillitssvikt)
 • fremstå fleksibel i forhold til justeringer i arbeidsoppgaver og ansvar (det noterer garantert alle arbeidsgivere seg)
 • fremstå som en sosial person som deltar på bedriftens sosiale arenaer som fredagspils, bedriftsidrett, kultur arrangement (bidrag utenom jobb er positivt)
 • vær hyggelig mot både overordnede, kolleger og de som kanskje ”er dårlig likt” i organisasjonen (ikke vær delaktig i historiske intriger og personalproblem)
 • ta nye utfordringer på en positiv måte samt prøv å takle egne nybegynnerfeil med et smil (ikke gå i ”kjelleren” av litt start utfordringer)
 • spre positivitet og pågangsmot til omgivelsene (hvem setter ikke pris på en slik kollega)