Karrierevalget

Det er alltid lurt å gjøre en grundig vurdering av egne personlige evner, interesser og målsetninger før du gjør avgjørende karrierevalg i livet. Del gjerne opp prosessen i flere steg.

 Steg 1: grunnleggende egenvurdering

Før du kan finne ut hva slags arbeid du vil trives med, må du vurdere ditt eget utgangspunkt.  Hva liker du – hva liker du ikke å gjøre? Liker du å jobbe i fellesskap eller alene? Liker du å jobbe inne eller ute? Liker du en fast arbeidsplass eller en jobb med varierende arbeidssted? Liker du utadvendte arbeidsroller og kommunikasjonsintensive oppgaver eller ønsker du å jobbe i faste små rammer med begrenset kommunikasjonsnettverk. Spørsmålene er mange, vær ærlig og konkret med deg selv når du svarer. Hold fokus på hovedelementene i livet – interesser – verdier – personlighet – livsstil – målsetninger.

 Steg 2: egen kompetanse og erfaring

List opp av alle ferdigheter, egenskaper og talenter du mener du har. Dette er din nåværende og personlige kompetanseplattform. Hva kan du egentlig og hva er du god på? Dette gjelder ikke bare i forhold til jobberfaring men også i sammenheng med ideelt arbeid, skole og studier samt frivillig organisasjonsarbeid. Har du kanskje noen skjulte ubrukte talenter?

Steg 3: analyser deg selv

Når du har en god oversikt over elementene i steg 1-2 så er det viktig å gjøre en realistisk analyse av dette grunnlaget. Bruk litt tid på det. Er det balanse mellom personlige egenskaper og de mål du vurderer for karrieren? Hvordan passer du til den type jobb som er på ønskelisten din? Se etter karriereveier som har en god match med egne personlige egenskaper og ferdigheter. Vær realistisk på egne vegne, samtidig kan du godt ha høye ambisjoner og noe å strekke deg mot hvis du har den rette innstillingen. Men ikke vær urealistisk samt vurder nøye de personlige egenskapene du har når det gjelder utholdenhet, engasjement og selvdisiplin.

Hvilke jobbkriterier legger du mest vekt på og hvilken sammensetning passer best for deg?

  • lønn og bonus muligheter  
  • spennende utviklingsmuligheter
  • utdanningskrav, ferdigheter og kompetanse
  • fremtidige karrieremuligheter
  • arbeidets og ansvarets innhold
  • egne verdivalg og krav
  • arbeidsmiljø

Steg 4: vurder karrieremulighetene

Dette steget er krevende og viktig. Målet er nå å finne noen konkrete jobbalternativ som passer spesielt godt for akkurat deg. Her må du bruke kreativiteten din godt. Du kan også vurdere å teste ut om arbeidet passer gjennom midlertidige stillinger (vikar), trainee og lærekontrakter. Du kan også tilby deg å arbeide frivillig for en bedrift eller organisasjon som interesserer deg og på den måten skaffe deg verdifull arbeidserfaring, referanser og nettverksmuligheter (spesielt hvis du er student). Du kan også kontakte personer som f.eks allerede jobber i det aktuelle fagområdet og be om råd. For dette arbeidet kan du også bruke søkemotorer og spesialportaler som www.jobbdirekte.no (arbeidsgiverprofiler, stillingsannonser, tips&råd funksjoner) og www.purehelp.no  (gratis bedriftsinformasjon, analyser og nøkkeltall).

Steg 5: kom i gang

Nå har du en ganske god formening om hva du skal bli og hvilke hovedretninger du ønsker å jobbe deg mot. Nå må du planlegge for hvordan du kan nå ditt mål. Del opp hovedmålsetningen i små konkrete delmål og knytt disse opp mot en tidsplan. Ryker du på et av disse delmålene kan det være mulig å justere dette inn igjen. Ryker du på mange av delmålene kan hovedmålet gå tapt. Hold fokus på hovedmålet og heng det på opp på veggen slik at du ser det daglig. Start så på jobben for å nå det konkrete målet.