Oppfølging

Før du går på jobbintervju er det viktig å forberede seg. Alle arbeidsgivere blir imponert hvis du har satt deg godt inn i virksomheten før intervjuet. Dette er faktisk så positivt at det kan eliminere andre ”svakheter” du eventuelt måtte ha i forhold til den angitte jobben.

Generell kunnskap om arbeidsgiveren:

 • sjekk bedriften hjemmeside
 • sjekk bedriftens resultater og regnskap (bruk gratis databaser som purehelp.no)
 • hva er bedriftens hovedvirksomhet og produktområder?
 • hva kjennetegner bransjen bedriften opererer i?
 • hvem er bedriftens kunder?
 • har bedriften noen særskilte prioriteringer (etikk, samfunnsansvar etc)
 • eventuelt hvem som er hovedaksjonær, sitter i styret og i ledelsen?

Pass på å trekke ut det positive i dette bildet. Selskapet leter neppe etter ”kritikere” eller ”bedrevitere” for jobben. Husk at alle arbeidsgivere har sine utfordringer og problemer. Legg vekt på at du kan tre inn i rollen på en positiv måte og yte din del for at selskapet skal lykkes de neste årene.    

Jobb relatert kunnskap:

 • hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?
 • finnes en fast personalpolitikk i bedriften?
 • hva slags videreutviklingsprogram tilbys ansatte?
 • har selskapet en mentor/fadder ordning for nyansatte?
 • har selskapet konkrete opplæringsprogram, materiell el?

Dette er spørsmål du kanskje kan skaffe deg litt informasjon om før intervjuet. Alternativet er at du kommer inn på disse temaene på slutten av intervjuet. Vis interesse, men ikke bli for detaljorientert. Hvis arbeidsgiver mangler element som du synes er viktig, ikke start på en negativ konfrontasjon/diskusjon men gå rundt mangelen på en positiv måte.