Storbedrift eksempler

Storbedriftene er ofte de beste på å ha gode formelle og strukturerte rekrutteringsprosesser. Vedlagt er noen eksempler på hvilke prosesskrav og prioriterte egenskaper noen større virksomheter stiller til sine jobbsøkere. Ta en titt på disse for å se eksakt hva som vil møte deg av krav og forventninger hvis du søker jobb i typiske storbedrifter.

 Orkla Foods:

 • prioriteter kandidater med allsidighet og gode karakterer
 • normalt 3 intervju runder og 2-3 intervjuere
 • legger vekt på kommunikasjon og dialog i intervjuene
 • leter spesielt etter tall- og analytiske egenskaper, sosiale evner, team egenskaper
 • kreativitet og tålmodighet er viktige grunnegenskaper
 • ”lyst på jobben” er viktig pluss at kandidaten kjenner bedriften (forbered deg godt)

Jotun:

 • ser etter kombinasjonen av rett erfaring og kompetanse
 • normalt 2 intervju runder (første + dybdeintervju) og 2 intervjuere
 • intervjuet vektlegger beskrivende eksempler og situasjoner
 • ser etter kandidater som kan understøtte selskapets verdier: lojalitet, omsorg, respekt og mot
 • kandidatens forberedelse og kjennskap til virksomheten/stillingsbeskrivelsen er viktig

Statsbygg:

 • ser etter kombinasjonen av rett erfaring, kompetanse og personlige egenskaper
 • normalt 2 intervju runder (første + dybdeintervju) og 1-2 intervjuere
 • intervjuet vektlegger kandidatens forståelse av stillingen/utfordringen
 • er kandidaten lyttende og utadvendt og har kandidaten gode sosiale ferdigheter
 • viktig at kandidaten tydeliggjør sin erfaring, kompetanse og personlige egenskaper

Storebrand:

 • engasjement, leveringsevne og analytiske evner er svært viktig
 • kandidatens evne til å forstå samfunnsansvar begrepet er viktig (etikk)
 • normalt 5 intervju runder (4 gjennomført på en dag) og 1-2 intervjuere
 • intervjuet vektlegger å finne ut av hvem kandidaten er som person
 • intervjuet tar også opp case/situasjonstesting
 • høy integritet er viktig samt en god forståelse av Storebrand’s rolle
 • sett deg godt inn i bedriften, ikke skriv standard søknader og vær deg selv

Oracle:

 • studiebakgrunn, jobberfaring, fordypningsoppgaver og formuleringsevne er viktig
 • normalt 3 intervjurunder med 2 intervjuere på første runde og 3 på de siste
 • motivasjon og teknologi interesse fokus er viktig  
 • evne til team arbeid og kundefokus er viktig
 • leter etter konkurranseinstinkt og utviklingsevner
 • vær godt forberedt til intervjuet og vis tydelig motivasjon

Siemens:

 • en totalvurdering av CV og jobbsøknad
 • studiebakgrunn, karakterer og utenom faglige aktiviteter er viktig
 • jobberfaring, fordypningsoppgaver og formuleringsevne er viktig
 • normalt 2 intervju runder med en personalkonsulent og 1-2 fagintervjuere
 • motivasjon og bakgrunn undersøkes
 • faglig kvalitet og personlighet viktig
 • leter etter personer med høy etisk standard, kundeorienterte, lønnsomhetsorienterte, innovative, menneskelige og samfunnsbevisste
 • fremstill deg selv som du er og forbered deg godt til intervjuet

Nordea:

 • leter etter mangfold og kandidater med variert bakgrunn
 • fremstillingsevne og utenom faglige aktiviteter er viktig
 • internasjonal erfaring og tenkesett er positivt
 • jobberfaring, fordypningsoppgaver og formuleringsevne er viktig
 • normalt 2 intervju runder, 2-4 intervjuere og kombinert med personlighetstesting
 • viktig å bli kjent med kandidaten og bruk av åpne spørsmål
 • leter etter ferdigheter og verdier som motivasjon, ydmykhet, endringsvillighet, ambisjon, pågangsmot, evne til fokus, tempo og ærlighet
 • vær forberedt, ærlig, åpen og nysgjerrig

Exxon Mobil:

 • helhetsvurdering av mottatt materiale
 • studiebakgrunn og erfaring
 • 2-3 intervju runder og 2-3 intervjuere
 • motivasjon og fagområde er viktig
 • corporate goverance (etikk) og integritet er viktig
 • vær ærlig, konkret og tydelig på de viktigste faktorene