Jotun AS

Jotun er en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker, med 64 selskaper og 40 produksjonsanlegg over hele verden. I tillegg har Jotun agenter, avdelingskontor og distributører i mer enn 100 land. Jotun hadde i 2017 en omsetning på NOK 16,4 milliarder, og har i dag over 9 800 medarbeidere. Konsernet er organisert med fire segment inndelt i syv regioner. Hovedkontoret ligger i Sandefjord.

Regional HMS og Kvalitetssjef Skandinavia

Vår HMS og kvalitetsleder i Skandinavia har fått nye utfordringer internt og vi søker derfor etter hans erstatter.
Vår nye HMS og kvalitetsleder vil lede, koordinere og utvikle HMSK avdelingen i Jotun Scandinavia i samsvar med gjeldende strategier, handlingsplaner og budsjetter,samt de til enhver tid gjeldende eksterne og interne krav.
Stillingen rapporterer til Technical Director Scandinavia, har 3 direkte rapporterende i avdelingen og arbeidssted er på Vindal i Sandefjord.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre at Jotun Scandinavia og Jotun A/S etterlever lov- og forskriftskrav
 • Øke kompetanse/forståelse for HMSK i regionen gjennom øvelser og kurs
 • Koordineringsansvaret ovenfor sentrale, regionale og lokale myndigheter
 • Ivareta myndighet-, sertifisering-, forsikring- og kunderevisjoner
 • Ivareta prekvalifiseringer for HMS- og kvalitets relatert dokumentasjon
 • Overordnet ansvar for internrevisjonsprogram i Jotun Scandinavia
 • Sikre håndtering av kriser og ulykker gjennom å etablere og opprettholde et effektivt industrivern, krisehåndteringsapparat og krisehåndteringssystemer
 • Overordnede ansvar for gjennomføring av granskninger ved ulykker og andre akutte hendelser
 • Sikre at det automatiske varsling- og slukkesystemet til enhver tid er operativt.
 • Ivareta sikringstiltak i Jotun A/S herunder adgangskontroll, videoovervåkning, innbruddsalarm m.m
 • Lede gjennomføring og oppfølging av miljøopprydingsprosjekter
 • Lede diverse større og mindre forbedringsprosjekter, som: avfallsreduksjon, reduksjon av antall akutte utslipp, reduksjon av brannrisiko, energiledelse etc.
 • Delta i AMU og sikre at verneombudsorganisasjonen har rett kompetanse og fokus.
 • Ansvarlig for daglig og temporært renhold for alle lokasjoner i Vestfold

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen kjemi, prosess og/ eller HMSK
 • Kunnskap om ISO sertifiserings systemer
 • Kunnskap om Arbeidsmiljøloven og øvrige sentrale lover og forskrifter gjeldende for fagområdet
 • Forståelse og erfaring fra kjemisk industri/malingproduksjon
 • Kunnskap om LEAN og kontinuerlig forbedringsarbeide

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Egenskaper

 • Handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater
 • Gjør inntrykk; overbeviser og overtaler andre; får gjennomslag for idéer og planer
 • Gir teamet en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer andre og holder dem fokusert på målene
 • Etterlever organisasjonens regler og prosedyrer; utfører planer med engasjement og utholdenhet; oppn år kvalitetsmessig gode resultater
 • Er metodisk og systematisk i sin tilnærming; planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt
 • Skaper en stabil og bekreftende atmosfære; støtter og oppmuntrer teamet når det oppstår problemer; er stødig og til å stole på

Vi tilbyr

 • Utstrakte muligheter for faglig og personlig utvikling, både via intern arbeidsopplæring og Jotun Academy.
 • Et profesjonelt arbeidsmiljø med fokus på kontinuerlig forbedring og innovasjon.
 • Spennende utfordringer i et selskap i sterk vekst med gode økonomiske resultater.

Kontakt

Regional Technical Director Scandinavia Jan Helge Eriksen, jan.helge.eriksen@jotun.no
Regional HR Director Scandinavia Anne Gro Mayca, anne.gro.mayca@jotun.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.