Karabin

Karabin har i løpet av de fire siste årene skapt over 3,5 milliarder kroner i dokumenterbar verdi for våre kunder. Karabin har kontorer i Bergen, Stavanger, Oslo og Trondheim. Vårt arbeid går fra å etablere forbedring og digitaliseringsstrategier til å signere ut målbare effekter. Vi arbeider derfor på tvers av bransjer, og gir støtte til alle deler av organisasjonen som skal gjennomføre og realisere gevinster av forbedringsarbeid. Vi har et høyt kunnskapsnivå som sammen med erfaring og ekte engasjement for kunde og fag utgjør kjernen i selskapet. Vi opplever økt etterspørsel etter våre tjenester, og planlegger derfor vekst på alle lokasjoner.

Les mer om oss på karabin.no

Det er for tiden ingen ledige stillinger