Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnarar og designarar med seks avdelingar: Balletthøgskolen, Design, Kunstakademiet, Kunst og handverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen. Kunsthøgskolen tilbyr ei rekke utdanningar på bachelor- og masternivå, og har 500 studentar, 200 tilsette og 900 time- og gjestelærarar. Kunsthøgskolen i Oslo held til på Grünerløkka i den ombygde Seilduksfabrikken ved Akerselva. Med eit areal på over 40.000 m2 er dette eit av Nord-
Europas største anlegg for kunst og design.

Dekan avd. Design

Om stillingen

Kunsthøgskolen i Oslo søker dekan som leder for avdeling Design. Stillingen er en 100% åremålsstilling i 4 år, med mulighet for forlengelse etter ny offentlig kunngjøring. Vi søker en dekan med kompetanse innen design, med kunnskap om og interesse for pedagogiske og designfaglige prosesser, og for verdien av didaktisk utvikling av fagene, som kan videreutvikle avdeling Design, samt bidra til Kunsthøgskolens strategiske utvikling.

Dekan skal drive avdelingen med et visjonært og strategisk perspektiv og utvikle avdelingens potensial innen utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og formidling sammen med fagkollegiet. Dekanen må sikre god forankring for faglige og administrative beslutninger i avdelingen og i institusjonen. Dekanen skal være en god representant for avdelingen i samfunnet, være delaktig i den offentlige debatten og verne om kunstens plass i samfunnet.

Særlige utfordringer for leder på avdeling Design er:

 • Videreutvikle studieprogrammene på avdeling Design
 • Videreutvikle identiteten og egenarten til designfagene på Kunsthøgskolen
 • Videreutvikle avdelingens arbeid med programråd for avdelingens studieprogrammer
 • Bidra til utvikling av kollegaveiledning på avdelingen
 • Videreutvikle avdelingens profil innen kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Styrke internasjonalisering og utveksling

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Faglig og administrativt ansvar og ledelse av avdelingen etter delegerte fullmakter herunder:

 • Utvikle og kvalitetssikre utdanningsvirksomheten
 • Ressursdisponering, faglige prioriteringer og budsjettansvar
 • Lederansvar for avdelingens medarbeidere og ivareta lovbestemt medbestemmelse
 • Ivareta faglig ledelse gjennom strategisk styring og inspirere til utvikling av avdelingens undervisnings-, forsknings- og formidlingsoppgaver.
 • Koordinere avdelingens undervisningsplaner og aktivitet
 • Faglige prioriteringer innenfor rammen av avdelingens budsjett
 • Intern informasjon på avdelingen
 • Representere avdeling Design utad og utvikle samarbeid med relevante aktører i feltet
 • Bidra til at Kunsthøgskolen når sine strategiske mål for perioden 2017- 2022

Dekan rapporterer til rektor og direktør og skal sikre implementering av og informasjon om beslutninger fattet av rektor/direktør. Dekan deltar i Kunsthøgskolens ledergruppe.

 

Kvalifikasjonskrav

Faglige kvalifikasjoner tilsvarende førstestillingskompetanse. Det er ikke et krav med formell designfaglig førstestillingskompetanse men det vil bli vektlagt.

 • Utdanning på mastergradsnivå, eller tilsvarende, innen relevante fagområder
 • Solid kompetanse og faglig legitimitet innen Design
 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren vektlegges
 • Relevant erfaring innenfor forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Dokumentert ledererfaring
 • Erfaring med administrasjon, økonomi og personalledelse
 • Et utviklet nettverk, nasjonalt og/eller internasjonalt
 • Beherske et skandinavisk språk og engelsk meget godt, både skriftlig og muntlig

Dekan skal være en person med høy designfaglig kompetanse.

 

Personalige egenskaper

Vi søker etter en faglig sterk leder som evner å støtte opp om initiativ og kreativitet ved å inspirere, tilrettelegge og motivere til samhandling, resultatoppnåelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø. Sentrale personlige egenskaper vil derfor være gode lederegenskaper og evne til å opptre samlende. Den som ansettes må ha evne til strategisk og langsiktig tenkning.

 

Kunsthøgskolen tilbyr

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Grünerløkka
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • Stillingen lønnes etter statens regulativ som dekan, stillingskode 1474, årslønn kr 802 600 - 893 900. Til fradrag i lønn går 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 

Kontaktinfomasjon

Ved spørsmål om stillingen:

 • Frem til 1. august kan rektor Jørn Mortensen kontaktes på tlf: +47 945 23 328.
 • Fra 1. august kan ny rektor Måns Wrange kontaktes på +46 76 031 4880. 
 • Høgskoledirektør Annemarie Bechmann Hansen kan kontaktes på +47 951 95 645.

Ved spørsmål om innlevering av søknad (tekniske spørsmål) kan HR@khio.no kontaktes.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.