Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp er en moderne organisasjon som jobber med nødhjelp, langsiktig utviklingsarbeid og med påvirkning av holdninger og beslutninger. Årlig forvalter vi et budsjett på om lag 800 millioner kroner. Vi arbeider i 36 ulike land, gjennom lokale partnerorganisasjoner under visjonen - Sammen for en rettferdig verden

Jobber fra Kirkens Nødhjelp