Blå Kors klinikk Haugaland

Blå Kors klinikk Haugaland er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel- livsstil- og avhengighetsutfordringer. De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, ordinær døgnbehandling og familiebehandling. Organiseringen av tilbudene ved Blå Kors klinikk Haugaland er basert på forløpstenkning som tar hensyn til at endringsarbeid tar tid, ofte omfatter en rekke livsområder og involverer flere samarbeidende instanser.

Vi er en integrert del av spesialisthelsetjenesten gjennom en langsiktig avtale med Helse Vest. Vi er eid av Blå Kors Norge. Vi har ca 600 pasienter, over 100 ansatte og holder til i moderne lokaler i Haugesund sentrum. Hos oss er mennesket i sentrum.

Personvernerklærig: https://www.blakors.no/personvernerklaering-2/

ÅPEN SØKNAD | Lege

Stillingen som lege inngår som del av den samlede legetjenesten ved institusjonen og utgjør et sentralt element i det tverrfaglige samarbeidet rundt den enkelte pasient. Stillingens ansvarsområde omfatter hovedsakelig somatisk oppfølging knyttet til pasienten innlagt i våre døgnenheter. Stillingen er tillagt direkte behandlingsmessige, rådgivende og konsultative oppgaver. 

Hovedoppgaver:

  • Medisinsk ansvar for inntak, behandling og utskrivning av døgnpasienter i henhold til nærmere avtalt oppgavefordeling med institusjonens øvrige leger
  • Deltakelse i kliniske møter og rapportrutiner
  • Direkte bidrag med diagnostikk og medisinsk behandling av innlagte og polikliniske pasienter der andre er hovedbehandlere
  • Bistå med videre henvisning til annen spesialisthelsetjenesten når dette er nødvendig.
  • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
  • Sørge for at samtlige legetjenester ved institusjonen utføres i henhold til faglig forsvarlige standarder og gjeldende retningslinjer, forskrifter og lovverk


Kvalifikasjoner:

  • Lege, gjerne med erfaring fra allmennpraksis eller andre deler av spesialisthelsetjenesten
  • Lege med lisens og i påvente av turnustjeneste kan søke
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig
  • Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges stor vekt.

For alle stillingene kan vi tilby:

Vi er over 100 ansatte og en av Haugalandets største kunnskapsvirksomheter med et særdeles godt arbeidsmiljø.

Sentral beliggenhet midt i Haugesund sentrum med moderne og tilpassede bygg til pasienter og ansatte.

Våre ansatte har tilgang til vår egen kantine, trimrom, personalgarderobe og lukket sykkelparkering. I tillegg har vi et aktivt velferdsutvalg som tilbyr hyggelige aktiviteter.

Blå Kors klinikk Haugaland er tilknyttet tariffavtalen til Virke som omhandler spesialisthelsetjenesten. Det betyr at vi tilbyr lønn, pensjon og forsikringer etter tariff.

Vi legger til rette for at ansatte kan få kompetanseutvikling gjennom spesialisering, kurs, konferanser og videreutdanning. Vår kompetanseplan er et viktig styringsverktøy hos oss.

Vi har et utstrakt samarbeid med Helse Fonna som omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder og gjensidig kompetanseutveksling.

Vi benytter en rekke digitale hjelpemidler: DIPS Arena, Checkware, Join, Unit4 og Microsoft 365 med Sharepoint, intranett og Teams.

Vi kontakter aktuelle kandidater fortløpende.

Nærmere henvendelse om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikksjef Johanna S. Bjørkavåg  tlf: 52 73 30 00

Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål, i PDF-format, sammen med søknaden din.

Mer informasjon finner du på:
www.blakors.no/haugaland og www.facebook.com/blakorshaugaland