Blå Kors klinikk Haugaland

Blå Kors klinikk Haugaland tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, ordinær døgnbehandling og familiebehandling.

Organiseringen av tilbudene ved Blå Kors klinikk Haugaland er basert på forløpstenkning som tar hensyn til at endringsarbeid tar tid, ofte omfatter en rekke livsområder og involverer flere samarbeidende instanser.

Personvernerklærig: https://www.blakors.no/personvernerklaering-2/

Kjøkken og renholdsavdelingen søker vikarer ved kjøkken og renholdsavdelingen

Vi søker ferievikarer til våre enheter for perioden uke 26 til og med uke 33.

Vi er en fast bemanning på 4 personer på renholdsavdeling inkl. en husøkonom. Ansatte arbeider på dagtid mandag- fredag.

Det er 4 ansatte på kjøkken. Vi har i tillegg en felles kjøkken og renholdsleder på begge avdelinger. Personalet i avdelingen går i turnus dagtid og helg. 

Starter du hos oss vil vi gi deg en grunnleggende opplæring fra A-Å.

Arbeidsoppgave som renholder:

  • Daglig og ukentlig renhold etter oppsatt plan
  • Periodisk renhold
  • Hovedvask


Arbeidsoppgaver som kokk / kjøkkenmedarbeider:

  • Menyplanlegging og produksjon av mat med høy kvalitet samt spesialkost etter behov
  • IK-mat
  • Håndtere varemottak
  • Vi arbeider etter kok-server metoden
  • Renhold
  • Kutting
  • Oppvask


Søkere med erfaring fra lignende arbeid blir vurdert.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kjøkken- og renholdsleder Synnøve S. Spilde på telefon 52 73 30 00.

For alle stillingene kan vi tilby:

Vi er over 100 ansatte og en av Haugalandets største kunnskapsvirksomheter med et særdeles godt arbeidsmiljø.

Sentral beliggenhet midt i Haugesund sentrum med moderne og tilpassede bygg til pasienter og ansatte.

Våre ansatte har tilgang til vår egen kantine, trimrom, personalgarderobe og lukket sykkelparkering. I tillegg har vi et aktivt velferdsutvalg som tilbyr hyggelige aktiviteter.

Blå Kors klinikk Haugaland er tilknyttet tariffavtalen til Virke som omhandler spesialisthelsetjenesten. Det betyr at vi tilbyr lønn, pensjon og forsikringer etter tariff.

Vi legger til rette for at ansatte kan få kompetanseutvikling gjennom spesialisering, kurs, konferanser og videreutdanning. Vår kompetanseplan er et viktig styringsverktøy hos oss.

Vi har et utstrakt samarbeid med Helse Fonna som omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder og gjensidig kompetanseutveksling.

Vi benytter en rekke digitale hjelpemidler: DIPS Arena, Checkware, Join, Unit4 og Microsoft 365 med Sharepoint, intranett og Teams.

 

Søknadsfrist: 6. april 2023.
Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.

Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål, i PDF-format, sammen med søknaden din.

Mer informasjon finner du på:
www.blakors.no/haugaland og www.facebook.com/blakorshaugaland