Blå Kors klinikk Haugaland

Blå Kors klinikk Haugaland er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel- livsstil- og avhengighetsutfordringer. Vi er en integrert del av spesialisthelsetjenesten gjennom en langsiktig avtale med Helse Vest. Vi er eid av Blå Kors Norge. Vi har ca 600 pasienter, over 100 ansatte og holder til i moderne lokaler i Haugesund sentrum. Hos oss er mennesket i sentrum.

Blå Kors klinikk Haugaland tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, ordinær døgnbehandling og familiebehandling.

Organiseringen av tilbudene ved Blå Kors klinikk Haugaland er basert på forløpstenkning som tar hensyn til at endringsarbeid tar tid, ofte omfatter en rekke livsområder og involverer flere samarbeidende instanser.

Les vår personvernerklæring.

HR-leder

Blå Kors klinikk Haugaland AS er en av regionens største kunnskapsbedrifter og vi søker etter leder for vår HR-avdeling.

Etter å blitt tildelt en langsiktig rammeavtale for tverrfaglig spesialisert rusbehandling med Helse Vest har vi det siste året jobbet med en ny organisering og turnus for å yte god kvalitet til våre pasienter og å være en god arbeidsgiver.

Til å fortsette utviklingen søker vi deg som vil trives med å legge til rette for og støtte klinisk drift, samarbeide med enhetsledere og direktør og se muligheter for forbedringer.

Blå Kors klinikk Haugaland står foran viktige utviklingsoppgaver som å innføre nye og videreutvikle eksisterende digitale systemer, utarbeide ny HR-strategi og bruk av virksomhetens kompetanseplan. Her vil du få en viktig rolle.

Vi har utviklet en egen ansettelsesprosess fra A til Å som vi ønsker at du skal være med på å videreutvikle sammen med vår ledergruppe.

Vi jobber tverrfaglig for våre pasienter og det gjør at vi også jobber tverrfaglig for våre ansatte.

Hvis du liker å kombinere strukturerte arbeidsoppgaver med forbedrings- og utviklingsarbeid, trives med å ta initiativ og se etter muligheter sammen med andre, da vil du trives hos oss. Vi har tro på at vi er best når flere kloke hoder jobber sammen.

Arbeidsoppgaver

 • Som HR-leder rapporterer du til direktøren og inngår i hans ledergruppe.
 • Bidra og i noen tilfeller lede utviklingsprosesser.
 • Lede og støtte organisasjonen i å følge opp og forebygge sykefravær.
 • Være ansvarlig for rapportering og kommunikasjon knyttet til HMS og sykefravær.
 • Driftsoppgaver, vedlikehold og oppdatering av vårt kvalitetssystem EQS og vårt personalsystem Unit4.
 • Ha en koordinerende rolle inn mot Arbeidsmiljøutvalget.
 • Støtte i rekrutteringsprosesser, bistå ved utarbeidelse av stillingsannonser og administrere stillingsannonser ved ekstern og intern utlysing.
 • Delta på møter mellom direktør og tillitsvalgte og utarbeide protokoller, inkludert lønnsoppgjør.
 • Bidra inn i personalsaker og sikre oppdatert personalhåndbok.
 • Representere virksomheten i saker som involverer NAV herunder sykefraværsoppfølging, dialogmøter og avlaste enhetslederne med HR-oppgaver.
 • Samarbeid med økonomiavdelingen rundt refusjon av sykepenger og foreldrepenger.
 • Ansvarlig for onboarding og offboarding-prosessen av ansatte og studenter i samarbeid med enhetsledere og avdelingsledere.
 • Utarbeidelse av arbeidsavtaler med vedlegg som sendes til digital signatur.
 • Samarbeidsmøter med lønn- og regnskap for koordinering før månedlig lønnskjøring.
 • Ansvar for Intranett.

Stillingen vil også medføre personalansvar for merkantilstab, herunder:

  • Administrasjonssekretær
  • Sekretær resepsjon/sentralbord
  • Sekretær poliklinikk


Ønsker til din kompetanse

Ved Blå Kors klinikk Haugaland jobber miljøterapeutene i turnus. Vi ønsker at du dermed har god kunnskap om turnus og arbeidsmiljøloven slik at du blir en støtte for den kliniske driften. Vi benytter oss av Visma Ressursyring.

Relevant utdanning på bachelornivå/ administrasjon og ledelse/ personal/økonomi. 

Du kan gjerne ha utdanning innen HR, men god erfaring er vel så viktig for oss. Våre systemer vil du få god opplæring i.

God kunnskap om hvordan det er å jobbe i helse- og omsorgssektoren er viktig for å lykkes i denne jobben.

Du må skrive og snakke tilfredsstillende norsk.

Vi forutsetter at du er oppdatert innen Microsoft 365 med Teams, Sharepoint, Outlook.

Noen av arbeidsoppgavene kan tilpasses din kompetanse og erfaring.


Personlige egenskaper

 • Du mestrer å jobbe med frister som andre setter kombinert med at du trives med å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Systematisk, analytisk og strukturert
 • Omgjengelig og pålitelig


Ønsket tiltredelse

 1. august 2023 eller etter avtale.

Lønn og betingelser etter avtale.

 

For alle stillingene kan vi tilby

Vi er over 100 ansatte og en av Haugalandets største kunnskapsvirksomheter med et særdeles godt arbeidsmiljø.

Sentral beliggenhet midt i Haugesund sentrum med moderne og tilpassede bygg til pasienter og ansatte.

Våre ansatte har tilgang til vår egen kantine, trimrom, personalgarderobe og lukket sykkelparkering. I tillegg har vi et aktivt velferdsutvalg som tilbyr hyggelige aktiviteter.

Blå Kors klinikk Haugaland er tilknyttet tariffavtalen til Virke som omhandler spesialisthelsetjenesten. Det betyr at vi tilbyr lønn, pensjon og forsikringer etter tariff.

Vi legger til rette for at ansatte kan få kompetanseutvikling gjennom spesialisering, kurs, konferanser og videreutdanning. Vår kompetanseplan er et viktig styringsverktøy hos oss.

Vi har et utstrakt samarbeid med Helse Fonna som omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder og gjensidig kompetanseutveksling.

Vi benytter en rekke digitale hjelpemidler: DIPS Arena, Checkware, Join, Unit4, ECIT og Microsoft 365 med Sharepoint, Word, Excel, Powerpoint, Intranett og Teams.

 

Mer informasjon finner du på:

www.blakors.no/haugaland og www.facebook.com/blakorshaugaland

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt.

 

Søknader som sendes utenfor elektronisk søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.
Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål, i PDF-format, sammen med søknaden din.
Problemer med registreringen av din søknad?
Se FAQ for hjelp - https://www.jobbdirekte.no/jobs/content/faq.html