Blå Kors klinikk Haugaland

Blå Kors klinikk Haugaland er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel- livsstil- og avhengighetsutfordringer. Vi er en integrert del av spesialisthelsetjenesten gjennom en langsiktig avtale med Helse Vest. Vi er eid av Blå Kors Norge. Vi har ca 600 pasienter, over 100 ansatte og holder til i moderne lokaler i Haugesund sentrum. Hos oss er mennesket i sentrum.

 

Vi søker psykolog/psykologspesialist

Ønsker du å jobbe i et unikt og godt fagmiljø med muligheter for faglig utvikling? Da håper vi du søker på stilling som psykolog/psykologspesialist hos oss i Blå Kors Klinikk Haugaland! Her får du jobbe i et høykompetent, tverrfaglig behandlerteam med blant annet 9 psykologspesialister.

 

Behandlingstilbudene våre er organisert i tre hovedfunksjonsområder: poliklinikk, døgnenhet og familieenhet. Vi er svært stolte av vår organiseringsmodell, der alle behandlerne er samlet i ett behandlerteam og dermed følger pasienten gjennom hele behandlingsforløpet, både i poliklinikk og ved behov for innleggelse. Dette sikrer relasjon, kontinuitet og fleksibilitet. Døgnteam og familieteam har miljøpersonell med tilpasset videreutdanning som følger pasienten spesielt under innleggelser, i samarbeid med deg som behandler.

Vi jobber for å tilby en skreddersydd behandling i tråd med pasientens ønsker og behov. Behandlingsmenyen vår består av 10 ulike gruppebehandlingstilbud med alt fra samtaleterapigrupper, psykoedukative kurs, og behandlingsgrupper med fokus på fysisk aktivitet; som søvnskole, intensiv angstbehandlingskurs, traumemestringkurs og helårsbading for å nevne noen.

Pasientgruppen vår har varierte problemstillinger i tillegg til sin avhengighetsproblematikk; blant annet utviklingstraumer og påfølgende PTSD. Vi satser derfor på traumebehandlingskompetanse, og alle våre behandlere har eller er i gang med EMDR-utdanning. Dette vil du som behandler hos oss også få muligheten til.

Vi har et utstrakt samarbeid med Helse Fonna og kommunehelsetjenesten. Vi samarbeider direkte rundt pasient for å sikre mest mulig sammenhengende oppfølging, men møtes også til felles kompetanseutvikling.

  

Vi kan tilby:

  • Et særdeles godt arbeidsmiljø.
  • Tilhørighet i et tverrfaglig og høykompetent team bestående av 88 ansatte
  • Gode muligheter for videreutdanning og kompetanseutvikling, inkludert spesialisering
  • Meningsfylte og berikende arbeidsoppgaver
  • Konkurransedyktig lønn basert på tariffavtalen til Virke
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Flotte lokaliteter i Haraldsgaten i Haugesund sentrum med gode bussforbindelser
  • Kantine, treningsrom og sykkelparkering

 

Personlig egnethet og evne til samarbeid vektlegges. 

Menn oppfordres til å søke.

Ønsket tiltredelse 01.01.24 eller etter avtale.

 

For nærmere opplysninger kan du kontakte oss via sentralbord tlf 52733000 eller sende e-post til klinikksjef og psykologspesialist Johanna Stueland Bjørkavåg:

johanna.stueland.bjorkavag@bk-vest.no

For mer informasjon om Blå Kors Klinikk Haugaland, se: https://www.blakors.no/haugaland/