Blå Kors klinikk Haugaland

Blå Kors klinikk Haugaland er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel- livsstil- og avhengighetsutfordringer. Vi er en integrert del av spesialisthelsetjenesten gjennom en langsiktig avtale med Helse Vest. Vi er eid av Blå Kors Norge. Vi har ca 600 pasienter, over 100 ansatte og holder til i moderne lokaler i Haugesund sentrum. Hos oss er mennesket i sentrum.

 

Personvernerklærig: https://www.blakors.no/personvernerklaering-2/

Vi søker miljøterapeuter i ferievikariat til Døgnenheten og Familieenheten ved Blå Kors klinikk Haugaland

Blå Kors klinikk Haugaland tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, ordinær døgnbehandling og familiebehandling.

Organiseringen av tilbudene ved Blå Kors klinikk Haugaland er basert på forløpstenkning som tar hensyn til at endringsarbeid tar tid, ofte omfatter en rekke livsområder og involverer flere samarbeidende instanser.

Vi søker ferievikarer til vår Døgnenhet og Familieenhet i perioden uke 26 til og med uke 33.

Vi prioriterer kandidater som kan jobbe store deler av sommerperioden. Fint om det kommer fram i søknaden når det kan være aktuelt å jobbe. 

Turnusen er primært todelt, med muligheter for å jobbe noe natt etter behov. 

Vi gjennomfører intervjuer og foretar ansettelser fortløpende, så ikke nøl med å søke allerede i dag!

 

Arbeidsoppgaver

  • Miljøterapeutisk arbeid med aktiviteter også utenfor avdelingen. Vi tilrettelegger for endring og utvikling gjennom å planlegge og utføre helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende miljøterapeutiske tiltak for enkeltpasienter og grupper av pasienter
  • Medisinhåndtering for sykepleiere og vernepleiere

 

Kvalifikasjonskrav

  • Søkerne bør minimum være i et relevant helse- , sosial- eller psykologfaglig universitetsutdanningsløp, men andre faggrupper blir også vurdert
  • Det er en fordel med autorisasjon som sykepleier, vernepleier eller medisinstudent på 3. året
  • Det er en fordel med erfaring fra arbeid med rus- og eller psykisk helseproblematikk
  • Førerkort klasse B er en fordel men ikke krav
  • Samarbeidsevne, fleksibilitet, engasjement og godt humør er personlige egenskaper vi vektlegger
  • Må beherske godt norsk, skriftlig og muntlig

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Kvalitets- og personalkonsulent
Anette Østebø, 52 73 30 00

eller

Enhetsleder Døgnenheten
Terje S. Lie tlf: 52 73 30 00

Enhetsleder Familieenheten

Vivian Rolfsnes tlf: 52 73 30 00

For alle stillingene kan vi tilby:

Vi er over 100 ansatte og en av Haugalandets største kunnskapsvirksomheter med et særdeles godt arbeidsmiljø.

Sentral beliggenhet midt i Haugesund sentrum med moderne og tilpassede bygg til pasienter og ansatte.

Våre ansatte har tilgang til vår egen kantine, trimrom, personalgarderobe og lukket sykkelparkering. 

Blå Kors klinikk Haugaland er tilknyttet tariffavtalen til Virke som omhandler spesialisthelsetjenesten. Det betyr at vi tilbyr lønn, pensjon og forsikringer etter tariff.

Vi har et utstrakt samarbeid med Helse Fonna som omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder og gjensidig kompetanseutveksling.

Vi benytter en rekke digitale hjelpemidler: DIPS Arena, Checkware, Join, Unit4 og Microsoft 365 med Sharepoint og Teams.

 

Søknadsfrist: 1. april 2024
Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert. 

Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål, i PDF-format, sammen med søknaden din.

Mer informasjon finner du på:
www.blakors.no/haugaland og www.facebook.com/blakorshaugaland