Blå Kors klinikk Haugaland

Blå Kors klinikk Haugaland er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel- livsstil- og avhengighetsutfordringer. De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, ordinær døgnbehandling og familiebehandling. Organiseringen av tilbudene ved Blå Kors klinikk Haugaland er basert på forløpstenkning som tar hensyn til at endringsarbeid tar tid, ofte omfatter en rekke livsområder og involverer flere samarbeidende instanser.

Vi er en integrert del av spesialisthelsetjenesten gjennom en langsiktig avtale med Helse Vest. Vi er eid av Blå Kors Norge. Vi har ca 600 pasienter, over 100 ansatte og holder til i moderne lokaler i Haugesund sentrum. Hos oss er mennesket i sentrum.

Personvernerklærig: https://www.blakors.no/personvernerklaering-2/

Vi søker fysioterapeut til Blå Kors klinikk Haugaland

De kliniske tjenestene hos oss er organisert i tre hovedfunksjonsområder:

Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, ordinær døgnbehandling og familiebehandling.

Organiseringen av tilbudene ved Blå Kors klinikk Haugaland er basert på forløpstenkning som tar hensyn til at endringsarbeid tar tid, ofte omfatter en rekke livsområder og involverer flere samarbeidende instanser.

___________________________________________________________________________________________

Blå Kors klinikk Haugaland sitt bidrag til denne helheten består av en individuelt tilpasset, sekvensiell behandlingsmodell på spesialistnivå, der det er kontinuitet i behandlingsrelasjonene i hele kontaktperioden. Dette innebærer at pasientene har samme behandler i hele sitt behandlingsforløp, uavhengig av omsorgsnivå og enhet for behandling. Vi erfarer, og forskning viser, at denne type endringsprosjekter er avhengig av to kjerneelementer: relasjon og tid.

Vi søker fysioterapeut til 50 % stilling ved Blå Kors klinikk Haugaland.

Som fysioterapeut hos oss vil du være en viktig del av våre tverrfaglige team, med hovedvekt på arbeid knyttet opp mot innlagte pasienter. Vi vet at fysisk aktivitet har god effekt for bedre fysisk og psykisk helse, vi følger forskningen på dette området og jobber med å utvikle våre behandlingstilbud.

Vi har for tiden satsning på høyintensiv trening (HIT), i tillegg til våre godt etablerte treningstilbud som turgrupper, yoga, sirketrening og styrketrening.  Våre treningstilbud/grupper drives av miljøterapeuter med god kompetanse på disse områdene, og som fysioterapeut hos oss vil du jobbe i tett samarbeid med disse.

Vi ønsker at vår fysioterapeut skal kunne bidra med: 

 • Høyintensitetstrening 
 • Andre fysiske aktivitetsgrupper som turgrupper, yoga/stretching, sirkeltrening, styrketrening.
 • Fysikalsk behandling ved behov
 • Delta i tverrfaglige drøftinger
 • Samarbeid med vår avdelingslege
 • Deltagelse i videreutvikling av våre behandlingstilbud i tråd med forskning på feltet. 

Kompetansekrav

 • Autorisasjon som fysioterapeut
 • Ønskelig med erfaring /kompetanse innen gruppevirksomhet og tverrfaglig samarbeid
 • På grunn av arbeidsoppgavene må søkere kunne kommunisere tilfredsstillende på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Menn oppfordres til å søke

Vi ønsker å ansette en fysioterapeut som

 • Har god mellommenneskelig forståelse og tilnærming i møte med folk
 • Er selvstendig, strukturert og systematisk
 • Har evne til å bidra med nytenkning og gode løsningsforslag
 • Er fleksibel og har et sterkt engasjement for faget
 • Har fokus på fysisk aktivitet og det å få fram pasientens ressurser

Personlige egenskaper vil tillegges stor vekt.

Hva kan vi tilby deg?

 • Vi er over 100 ansatte og en av Haugalandets største kunnskapsvirksomheter med et særdeles godt arbeidsmiljø.
 • Sentral beliggenhet midt i Haugesund sentrum med moderne og tilpassede bygg til pasienter og ansatte.
 • Våre ansatte har tilgang til vår egen kantine, trimrom, personalgarderobe og lukket sykkelparkering. I tillegg har vi et aktivt velferdsutvalg som tilbyr hyggelige aktiviteter.
 • Blå Kors klinikk Haugaland er tilknyttet tariffavtalen til Virke som omhandler spesialisthelsetjenesten. Det betyr at vi tilbyr konkurransedyktig lønn, pensjon og forsikringer.
 • Vi legger til rette for at ansatte kan få kompetanseutvikling gjennom spesialisering, kurs, konferanser og videreutdanning. Vår kompetanseplan er et viktig styringsverktøy hos oss.
 • Vi har et utstrakt samarbeid med Helse Fonna som omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder og gjensidig kompetanseutveksling.
 • Vi benytter en rekke digitale hjelpemidler: DIPS Arena, Checkware, Join, Unit4 og Microsoft 365 med Sharepoint, og Teams.

 

For nærmere opplysninger kan du kontakte Klinikksjef Johanna Stueland Bjørkavåg,

telefon 52 73 30 00.

Søknadsfrist: 29.02.24

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.

Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål, i PDF-format, sammen med søknaden din. 

Mer informasjon finner du på:
www.blakors.no/haugaland og www.facebook.com/blakorshaugaland