Blå Kors klinikk Haugaland

Blå Kors klinikk Haugaland er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel- livsstil- og avhengighetsutfordringer. De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, ordinær døgnbehandling og familiebehandling. Organiseringen av tilbudene ved Blå Kors klinikk Haugaland er basert på forløpstenkning som tar hensyn til at endringsarbeid tar tid, ofte omfatter en rekke livsområder og involverer flere samarbeidende instanser.

Vi er en integrert del av spesialisthelsetjenesten gjennom en langsiktig avtale med Helse Vest. Vi er eid av Blå Kors Norge. Vi har ca 600 pasienter, over 100 ansatte og holder til i moderne lokaler i Haugesund sentrum. Hos oss er mennesket i sentrum.

Personvernerklærig: https://www.blakors.no/personvernerklaering-2/

ÅPEN SØKNAD | Miljøterapeut

Døgnenhetene består av 32 døgnplasser fordelt på behandlingsenhet og familieenheten.

Miljøterapeutstillingene er plassert i døgnenhet og inngår i et tverrfaglig behandlerteam med sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og lege.

Personalet i teamet går turnus på dag, kveld, natt og helg. 

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges stor vekt. En forutsetter god kommunikasjonsevne, samt at søker behersker norsk muntlig og skriftlig. 

Det er generelt krav til 3-årig helse- og/eller sosialfaglig utdanning for miljøterapeuter. Studenter innenfor 3.årig helse - og sosialfaglig høyskoleutdanning kan bli vurdert. 

For alle stillingene kan vi tilby:

Vi er over 100 ansatte og en av Haugalandets største kunnskapsvirksomheter med et særdeles godt arbeidsmiljø.

Sentral beliggenhet midt i Haugesund sentrum med moderne og tilpassede bygg til pasienter og ansatte.

Våre ansatte har tilgang til vår egen kantine, trimrom, personalgarderobe og lukket sykkelparkering. I tillegg har vi et aktivt velferdsutvalg som tilbyr hyggelige aktiviteter.

Blå Kors klinikk Haugaland er tilknyttet tariffavtalen til Virke som omhandler spesialisthelsetjenesten. Det betyr at vi tilbyr lønn, pensjon og forsikringer etter tariff.

Vi legger til rette for at ansatte kan få kompetanseutvikling gjennom spesialisering, kurs, konferanser og videreutdanning. Vår kompetanseplan er et viktig styringsverktøy hos oss.

Vi har et utstrakt samarbeid med Helse Fonna som omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder og gjensidig kompetanseutveksling.

Vi benytter en rekke digitale hjelpemidler: DIPS Arena, Checkware, Join, Unit4 og Microsoft 365 med Sharepoint, intranett og Teams.

Mer informasjon finner du på:
www.blakors.no/haugaland og www.facebook.com/blakorshaugaland

Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål, i PDF-format, sammen med søknaden din.

Vi kontakter aktuelle kandidater fortløpende ved ledige stillinger.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kvalitets- og HR-konsulent Anette Østebø eller Enhetsleder ved Dag- og døgnenheten, Terje S. Lie på telefon 52 73 30 00.