Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring er et forsikringsselskap eid av 54 organisasjoner i kristen-Norge og har en samlet portefølje på 470 MNOK. Selskapet er solid og har god økonomi.

Knif Trygghet Forsikring leverer forsikringsløsninger tilpasset de ideelle organisasjonenes forsikringsbehov i tillegg til ansattes og frivilliges behov for både privat- og bedriftsforsikringer. I tillegg leverer selskapet forsikringsløsninger gjennom agentdistribusjon med eget forsikringsmerke eller som en White label agent løsning.

Selskapet er i vekst og strategien er å vokse kontrollert i kjernemarkedet og i øvrig del av ideell marked, i tillegg til å videreutvikle agent- og meglerdistribusjon som selskapet allerede har lang erfaring med.

Salgssjef – leder nysalg

Vil du være med å videreutvikle en faglig sterk nysalgsavdeling?

Knif Trygghet Forsikring er i positiv utvikling og satser offensivt på fremtiden. Til vår nysalgsavdeling søker vi nå etter en engasjert operativ salgssjef. Vi ser etter deg som gjennom et sterkt engasjement vil være en tydelig pådriver i utviklingen av området.

Vi ser etter deg som er verdifokusert, har integritet og er vennlig, engasjert og redelig. Du bryr deg om dine kollegaer og kunder, og har evne og vilje til å lykkes sammen med dine kollegaer.

Om stillingen 

Da vår nåværende leder av nysalg nærmer seg pensjonsalder og etter hvert ønsker å tre ut av lederrollen søker vi hans etterfølger. Som leder av nysalg vil du få ansvaret for et team som i dag består av fire personer. Du vil også ha et operativt, forretningsmessig ansvar for å selge inn nye kunder innenfor definerte målgrupper i bedriftsmarkedet. I tillegg vil du sørge for at enheten har nødvendig faglig kompetanse for å møte kundenes behov og selskapets krav til risikoappetitt. Enheten vil samarbeide tett med KAM-teamet og kundesenter.

Som leder av nysalg vil du rapportere direkte til salgs- og markedsdirektør og vil inngå i ledergruppen i salgs- og markedsavdelingen. Gjennom et sterkt engasjement og eierskap til avdelingen og selskapets strategi, vil du være en sterk pådriver i utviklingen av ditt ansvarsområde. Rollen har ansvar for at nysalgsteamet når sine mål gjennom motiverte og kompetente medarbeidere.

Rollen har, i tillegg til å lede avdelingen, selv ansvar for å selge inn nye kunder. Noe reisevirksomhet må regnes med. 

Vi tilbyr

 • en spennende, utfordrende og variert arbeidshverdag
 • muligheter for å være med og påvirke selskapets fremtid
 • konkurransedyktige betingelser
 • et vennlig og uformelt arbeidsmiljø


Arbeidsoppgaver

 • bygge motivasjon og begeistring som gir energi i teamet
 • delta i sambesøk og være en ressurs for medarbeiderne gjennom å tilrettelegge for strategi, salg og kommunikasjonstrening
 • samarbeide tett med Fagavdelingen og UW for risikoriktig prising og produktutvikling
 • strukturert oppfølging og resultatgjennomgang i forhold til teamet og den enkeltes resultat ut fra vedtatte planer
 • videreutvikle og bygge relasjoner både med kunder, eiere og meglere
 • legge til rette for effektive prosesser i teamet og påse en kostnadseffektiv drift
 • styrke og utvikle samarbeidet med KAM-teamet og kundesenteret i tillegg til Knif Trygghets naturlige samarbeidspartnere
 • sørge for kontinuerlig kompetanseutvikling av medarbeiderne i teamet
 • være en «tydelig stemme» som formidler ønsker og krav fra markedet til fagmiljøet i Knif Trygghet (konsepter, produkt og pris, forventninger fra kunder og markedet)
 • opprettholde og videreutvikle et godt samarbeid med de øvrige selskapene og tjenestene i «Kniffamilien»


Ansvar
 

 • resultatansvar for nysalgsbudsjett innenfor definerte markeder
 • lede og utvikle avdelingen og dens medarbeidere i samsvar med selskapets strategi
 • lede og utvikle kundeteam på tvers av Knif Trygghets egen organisasjon og overlevere relasjon til KAM-teamet og kundesenteret ved etablering av nye kunder


Vi ønsker at du har

 • bachelor/master i økonomi og administrasjon eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • erfaring fra forhandlinger med privat og offentlige anskaffelser
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • relevant ledererfaring fra salg av forsikring
 • kjennskap til våre kjernekunder og eiere
 • dokumenterte og gode salgsresultater å vise til


Vi ser for oss at du

 • er en utpreget relasjonsbygger med sterkt kundefokus
 • motiveres av å nå selskapets mål gjennom medarbeideres og egne prestasjoner
 • motiveres av å lede og utvikle medarbeiderne dine
 • ønsker å dele kunnskap og bidra positivt i selskapet
 • har god forsikrings- og forretningsforståelsemed en løsningsorientert tilnærming til oppgaver
 • har evnen til å jobbe selvstendig og strukturert, samtidig som du kan samarbeide godtpå tvers av avdelingene