Kobbvågen Knuseverk AS

Kobbvågen Knuseverk AS er et av Nord-Norges største knuseverk. Her produseres pukk, grus og sand av gabbro i større skala for salg i hele Nord-Norge. Vi har egen kai for utskiping av masser. Som et resultat av kraftig utvikling, er det investert i et nytt moderne og stasjonært knuseverk for å øke produksjonskapasiteten. Vi er 14 ansatte i bedriften inkludert produksjonsleder. Godt arbeidsmiljø og godt humør preger arbeidsdagene, og med god takhøyde og «glimt i øyet» er dette en bedrift med stabil og dyktig arbeidskraft, stolte og fornøyde ansatte.

Det er for tiden ingen ledige stillinger