Blå Kors Kompasset

Blå Kors Norge er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet. Organisasjonen har mer enn 55 virksomheter og hjelpetiltak, 1200 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging. Blå Kors er en tverrkirkelig, diakonal organisasjon. Et sentralt mål i organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. For mer info se www.blakors.no

Blå Kors Kompasset er et terapeutisk tilbud til unge mellom 14 – 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- og/eller andre rusproblemer. De unge tar selv kontakt, hjelpen er gratis og gis i form av individuelle samtaler, grupper, par- og familiesamtaler samt psykoedukative temakvelder. Kompasset bidrar til å øke kunnskap om rus i familien ved å formidle denne kunnskapen. Kompasset deltar i samfunnsdebatten  Tilbudet finnes i Trondheim, Bergen, Sandnes, Oslo, Tromsø og Lillehammer. Vi planlegger åpning av et syvende Kompass i 2018. Se også www.kompasset.org

Kompasset Oslo søker erfaren og engasjert terapeut

Kompasset tilbyr spesialisert veiledning og terapi til unge som har vokst opp i familier med alkohol- og/eller andre rusproblemer. Vi bidrar til kunnskapsoppbygging og i formidlingsarbeid. Kompassets faglige profil er tuftet på eksisensiell, humanistisk, psykodynamisk og relasjonell forståelse. Vi ser de unges symptomer og plager som normale reaksjoner på store og langvarige belastninger og hjelpen som gis tar utgangspunkt i de unges behov og problemstillinger.

Til Kompasset Oslo søker vi en dyktig terapeut som:

 • har 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning med relevant klinisk videreutdanning
 • har solid erfaring med individual- og gruppeterapi
 • har engasjement og hjerte for samfunnsoppdraget vårt
 • vil være med å videreutvikle tilbudet vi gir
 • liker ulike typer formidlingsaktivitet
 • tar initiativ og arbeider selvstendig
 • kommuniserer og samarbeider godt
 • er raus og sporty innstilt til arbeidsoppgaver
 • vil trives i et lite og travelt arbeidsmiljø
 • har god arbeidskapasitet og mulighet til å arbeide noe kveldstid

Terapeutene samarbeider tett og det er nær kontakt med Kompassets øvrige avdelinger. Vi tilbyr:

 • kreative og engasjerte kollegaer
 • tverrfaglig kompetansebygging og fagutvikling
 • fast, 100 % stilling 
 • lønn etter avtale
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • tiltredelse etter avtale

Menn oppfordres til å søke. Personlig egnethet tilegges særlig vekt.

For nærmere opplysninger kan du kontakte avdelingsleder ved Blå Kors Kompasset Oslo; Mette Norman på telefon 47 45 37 81. Søknad med CV og vitnemål sendes innen 23.02.2018.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.