Blå Kors Kompasset

Blå Kors er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet. Organisasjonen har mer enn 55 virksomheter og hjelpetiltak, 1200 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging, se www.blakors.no
Blå Kors Kompasset er et terapeutisk tilbud til unge mellom 14 – 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- og/eller andre rusproblemer. De unge tar selv kontakt og tilbudet er gratis. Kompasset bidrar til å øke kunnskap om rus i familien og deltar i samfunnsdebatten. Kompasset finnes i Trondheim, Bergen, Sandnes, Oslo, Tromsø og Lillehammer, og vi er i ferd med å etablere et landsdekkende tilbud med samtaleterapi på nett. Se www.kompasset.org

Blå Kors Kompasset Trondheim søker avdelingsleder/terapeut i 100%, fast stilling

Kompasset tilbyr veiledning og terapi som gis i form av individuelle samtaler, grupper, par- og familiesamtaler og psykoedukative temakvelder. Vår faglige profil er tuftet på eksisensiell, humanistisk, psykodynamisk og relasjonell forståelse. Vi ser de unges symptomer og plager som normale reaksjoner på store og langvarige belastninger og hjelpen som gis tar utgangspunkt i de unges behov og problemstillinger. Vi bidrar til kunnskapsoppbygging og i formidlingsarbeid.

Kompasset Trondheim søker avdelingsleder/terapeut som får ansvaret for å lede og videreutvikle avdelingen. Avdelingslederen rapporterer til nasjonal virksomhetsleder og er en del av Kompassets lederteam

Ansvar og sentrale arbeidsoppgaver:

 • lede og videreutvikle avdelingen.
 • bidra i overordnet utviklingsarbeid for Blå Kors Kompasset.
 • ansvar for personal, administrasjon, økonomi og det faglige arbeidet i avdelingen.
 • terapeutisk arbeid individuelt, i gruppe og psykoedukative temakvelder.
 • noe reisevirksomhet og arbeid på kveldstid må påregnes.

Kvalifikasjoner og egenskaper:
Vi søker en erfaren leder og terapeut med

 • 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning med relevant videreutdanning, psykolog eller annen relevant bakgrunn
 • ledererfaring/lederutdanning ønskes
 • engasjement og hjerte for samfunnsoppdraget,
 • gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter,
 • initiativ og selsvstendighet,
 • erfaring fra ulike typer formidlingsaktivitet og utadrettet virksomhet,
 • faglig og etisk engasjement,
 • god arbeidskapasitet og som vil trives i et lite arbeidsmiljø.

Personlig egnethet tilegges særlig vekt.

Vi tilbyr:

 • lønn etter avtale.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • tverrfaglig samarbeid
 • gode muligheter for kompetansebygging og fagutvikling.
 • engasjerte, erfarne og dyktige kollegaer.

Menn oppfordres til å søke.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med nasjonal virksomhetsleder Frøydis Eidheim, på telefon 480 42 826. For
videre informasjon om stillingen se www.jobbdirekte.no Søknad med CV og vitnemål sendes elektronisk innen 1. april.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.