Blå Kors Kompasset

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet. Blå Kors eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Vi har behandlingsinstitusjoner, poliklinisk virksomhet, arbeid for barn og unge, videregående skoler, gatenære tiltak, boligsentre, lokale stiftelser og foreninger med mer. Med nærmere 1300 dyktige medarbeidere, 900 engasjerte frivillige tidgivere og 2300 aktive medlemmer når vi langt ut.

Blå Kors Kompasset er et terapeutisk tilbud til unge mellom 14 – 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- og/eller andre rusproblemer. De unge tar selv kontakt og tilbudet er gratis. Kompasset bidrar til å øke kunnskap om rus i familien og deltar i samfunnsdebatten. Kompasset finnes i Trondheim, Bergen, Sandnes, Oslo, Tromsø og Lillehammer. Vi har også et landsdekkende tilbud med samtaleterapi på nett. Les mer om Kompasset på https://www.blakors.no/kompasset

Vi søker erfaren og dyktig terapeut i 100%, fast stilling

Blå Kors Kompasset tilbyr terapi og rådgivning, individuelle samtaler, grupper, par- og familiesamtaler og psykoedukative temakvelder. Vår faglige profil er tuftet på eksistensiell, humanistisk, psykodynamisk og relasjonell forståelse. Vi ser de unges symptomer og plager som normale reaksjoner på store og langvarige belastninger. Tilbudene ved Kompasset tar utgangspunkt i de unges behov og problemstillinger.

Kompasset Sandnes har vært i drift i 10 år. Vi har tre ansatte og utvider nå staben til 4.

Ansvar og sentrale arbeidsoppgaver:

 • individual- og gruppeterapi
 • par-, familie- og nettverkssamtaler
 • samtaleterapi på nett
 • rådgivning
 • ulike typer formidlingsaktivitet og utadrettet virksomhet
 • utviklingsoppgaver

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning
 • relevant videreutdanning innen terapeutisk arbeid (eksempelvis som familieterapeut, psykiatrisk sykepleier, klinisk sosionom e.l.)
 • solid erfaring med terapeutisk arbeid individuelt og/eller med grupper
 • interesse/erfaring fra digitale tjenester
 • engasjement og hjerte for samfunnsoppdraget,
 • gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter,
 • initiativ og selvstendighet,
 • erfaring fra ulike typer formidlingsaktivitet og utadrettet virksomhet,
 • faglig og etisk engasjement,
 • god arbeidskapasitet og som vil trives i et lite arbeidsmiljø.

Personlig egnethet tillegges særlig vekt. Noe arbeid på kveldstid må påregnes. Politiattest kreves.

Vi tilbyr:

 • lønn etter avtale
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • tverrfaglig samarbeid
 • gode muligheter for kompetansebygging og fagutvikling
 • engasjerte, erfarne og dyktige kollegaer

For nærmere opplysninger, ta kontakt med avdelingsleder i Kompasset Sandnes, Håkon Hauge Johnsen, på tlf. 995 66 222, eller nasjonal virksomhetsleder Frøydis Eidheim, på tlf. 480 42 826.

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes elektronisk via Jobbdirekte. Søknadsfristen er 4. mars.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.