Blå Kors Kompasset

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet. Blå Kors eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Vi har behandlingsinstitusjoner, poliklinisk virksomhet, arbeid for barn og unge, videregående skoler, gatenære tiltak, boligsentre, lokale stiftelser og foreninger med mer. Med nærmere 1300 dyktige medarbeidere, 1500 engasjerte frivillige tidgivere og 2400 aktive medlemmer når vi langt.

Blå Kors Kompasset er et terapeutisk tilbud til unge mellom 13 – 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- og/eller andre rusproblemer. De unge tar selv kontakt og tilbudet er gratis. Blå Kors Kompasset bidrar til å øke kunnskap om rus i familien og deltar i samfunnsdebatten. Tilbudet er landsdekkende og gis digitalt over nett og i våre avdelinger i henholdsvis Trondheim, Bergen, Sandnes, Oslo og Lillehammer. Les mer om Blå Kors Kompasset på https://www.blakors.no/kompasset

Vil du jobbe med et viktig samfunnsoppdrag?

Vi søker erfaren og dyktig terapeut i ett års engasjement 100%

Blå Kors Kompasset tilbyr terapi og rådgivning, individuelle samtaler, grupper, par- og familiesamtaler og psykoedukative temakvelder digitalt over nett og i våre avdelinger. Vår faglige profil er tuftet på eksistensiell, humanistisk, psykodynamisk og relasjonell forståelse. Vi ser de unges symptomer og plager som normale reaksjoner på store og langvarige belastninger. Tilbudene tar utgangspunkt i de unges behov og problemstillinger.

Blå Kors Kompasset Lillehammer har vært i drift i 3,5 år og ønsker nå å tilsette en terapeut i ett års engasjement.

Ansvar og sentrale arbeidsoppgaver:

 • Individual og gruppeterapi
 • Par-, familie-, søsken- og nettverkssamtaler
 • Rådgivning
 • Ulike typer formidlingsaktivitet og utadrettet virksomhet
 • Utviklingsoppgaver

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning med 60 stp relevant videreutdanning som terapeut, f.eks. i familieterapi, gruppeterapi eller i rus/avhengighet.
 • Solid erfaring med terapeutisk arbeid med individer, og grupper
 • Interesse for/erfaring med digitale tjenester
 • Erfaring fra ulike typer formidlingsaktivitet og utadrettet virksomhet
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Engasjement og hjerte for samfunnsoppdraget,
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter,
 • Initiativrik, selvstendig og god arbeidskapasitet

Personlig egnethet tillegges særlig vekt. Noe arbeid på kveldstid må påregnes. Politiattest kreves.

Vi tilbyr:

 • Et meningsfylt arbeid på et viktig samfunnsområde
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Menn oppfordres til å søke.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med avdelingsleder i Blå Kors Kompasset Lillehammer, Cathrine Dahle, tlf. 474 62 227, eller nasjonal virksomhetsleder Frøydis Eidheim, på tlf. 480 42 826. For videre informasjon om stillingen se www.jobbdirekte.no

Søknad med CV og vitnemål sendes elektronisk via Jobbdirekte. Søknadsfristen er 7. mars