Blå Kors Kompasset

Blå Kors kompasset er et terapi- og rådgivningstilbud til unge mellom 13-35 år, som har vokst opp med alkohol- og andre rusproblemer i familien. Vi tilbyr individuelle samtaler, grupper, par- og familiesamtaler og temakvelder.

Ved Blå Kors kompasset tar de unge selv kontakt og tilbudet er gratis. Blå Kors kompasset bidrar til å øke kunnskap om rus i familien og deltar i samfunnsdebatten. Vår faglige profil er tuftet på eksistensiell, humanistisk, psykodynamisk og relasjonell forståelse. Vi ser de unges symptomer og plager som normale reaksjoner på store og langvarige belastninger. Tilbudene tar utgangspunkt i de unges behov og problemstillinger.

Tilbudet er landsdekkende og gis digitalt over nett og i våre avdelinger i henholdsvis Trondheim, Bergen, Sandnes, Oslo, Kristiansand og Lillehammer. Avdelingen i Trondheim har 4 faste stillinger. Les mer om Blå Kors kompasset på https://www.blakors.no/kompasset

Vi søker terapeut til vikariat i heltidsstilling

Blå Kors kompasset Trondheim har nå behov for å tilsette 1 terapeut i et vikariat i 100 % stilling i ett år med mulighet for forlengelse.

Ansvar og sentrale arbeidsoppgaver:

 • Individualterapi og rådgiving
 • Gruppeterapi
 • Par-, familie-, søsken- og nettverkssamtaler
 • Ulike typer formidlingsaktivitet og utadrettet virksomhet

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Minimum 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning med 60 stp relevant videreutdanning som terapeut, f.eks. familieterapi, gruppeterapi, i rus/avhengighet el.l.
 • Erfaring fra arbeid med utsatte barn og unge
 • Erfaring med terapeutisk arbeid
 • Gode IKT-ferdigheter og erfaring med digitale tjenester
 • Engasjement og hjerte for vårt samfunnsoppdrag
 • Initiativrik, selvstendig og god arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter
 • Gjerne erfaring fra ulike typer formidlingsaktivitet og utadrettet virksomhet

Personlig egnethet tillegges særlig vekt. Noe arbeid på kveldstid må påregnes. Politiattest kreves. Menn oppfordres til å søke. Tiltredelse etter avtale.

Vi tilbyr:

 • Et meningsfylt arbeid på et viktig samfunnsområde
 • Godt arbeidsmiljø
 • Samarbeid med erfarne psykologer og terapeuter
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Monica Andersen Braseth på telefon 457 21 838 eller nasjonal leder for Blå Kors kompasset, Frøydis Eidheim på telefon 480 42 826.

Søknad med CV og vitnemål sendes via søkeknapp.