Blå Kors kompasset

Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling, og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet. Blå Kors er en ideell aktør og eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Med nærmere 1700 dyktige medarbeidere, 1500 engasjerte frivillige og 1900 aktive medlemmer når vi langt ut.
Les vår personvernerklæring.

Blå Kors kompasset Trondheim søker erfaren og dyktig terapeut i 100 prosent, fast stilling

Blå Kors kompasset er et lavterskeltilbud for unge mellom 13 og 35 år, som har vokst opp i hjem med alkohol- eller andre rusproblemer. Vårt tilbud inkluderer individualterapi, gruppeterapi, familieterapi og temakvelder. Kompassets tilbud er landsdekkende og gis digitalt over nett og i våre avdelinger i henholdsvis Trondheim, Bergen, Sandnes, Oslo, Kristiansand og Lillehammer. Tilbudet er gratis, og de unge kan selv ta kontakt.

I Blå Kors kompasset står de unges behov og problemstillinger i sentrum. Kompassets klienter har oppveksterfaringer som blant annet kan ha medført tilknytningsproblematikk og relasjonstraumer i ulik grad. Vi ser de unges symptomer og plager som normale reaksjoner på store og langvarige belastninger. Vår faglige profil er tuftet på eksistensiell, humanistisk, psykodynamisk og relasjonell forståelse.  

Blå Kors kompasset har særlig kunnskap om konsekvensene av å vokse opp med alkohol- og rusbelastninger i hjemmet. Vi tilbyr foredrag og undervisning til utdanningsinstitusjoner, arbeids- og velferdsforvaltningen og hjelpeapparatet for øvrig. Kompassets brukerråd gir innspill til driften og utviklingen av tilbudet, og bistår i formidlingsoppdrag. 

I Blå Kors kompasset jobber psykologer og erfarne terapeuter med relevante videreutdanninger. Vi arbeider tverrfaglig og har felles ansvar for tilbudene som gis ved avdelingen. Vi gir helsehjelp til de unge.

Les mer om Blå Kors kompasset på https://www.blakors.no/kompasset

Blå Kors kompasset Trondheim har 4 ansatte.  Vi har nå en ledig stilling og søker en erfaren og dyktig terapeut med særlig engasjement for ungdom og oppsøkende/utadrettet virksomhet.

Ansvar og sentrale arbeidsoppgaver: 

 • individual- og gruppeterapi
 • par-, familie, søsken- og nettverkssamtaler
 • ulike typer formidlingsaktivitet, oppsøkende og utadrettet virksomhet
 • utviklingsoppgaver

 

Kvalifikasjoner og egenskaper: 

 • minimum 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning med 60 stp. relevant videreutdanning innen terapeutisk arbeid, psykisk helsearbeid, familieterapi, klinisk sosialt arbeid, eventuelt klinisk master eller psykolog.  
 • erfaring med terapeutisk arbeid individuelt og/eller med grupper eller familier 
 • erfaring fra arbeid med utsatte unge  
 • erfaring med digitale tjenester og gode IKT-ferdigheter
 • fleksibel, initiativrik og selvstendig 
 • gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter 
 • er en positiv kraft i et lite arbeidsmiljø 
 • engasjement og hjerte for samfunnsoppdraget 
 • faglig og etisk engasjement 

Personlig egnethet tillegges særlig vekt. Noe arbeid på kveldstid må påregnes. Menn oppfordres til å søke. Tiltredelse etter nærmere avtale.

 

Vi tilbyr: 

 • lønn etter avtale
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • tverrfaglig samarbeid og engasjerte, erfarne og dyktige kollegaer
 • et arbeidsmiljø med rom for fag- og tjenesteutvikling
 • et meningsfylt arbeid på et viktig samfunnsområde

 

For spørsmål, ta kontakt med Monica A. Braseth, avdelingsleder Blå Kors kompasset Trondheim, telefon 457 21 838, eller Frøydis Eidheim, nasjonal leder Blå Kors kompasset, på, tlf. 480 42 826. For  videre informasjon om stillingen se www.jobbdirekte.no.

Søknad sendes via søkeknappen innen 5. juni 2023.
Søknader som sendes utenfor elektronisk søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.

Problemer med registreringen av din søknad?
Se FAQ for hjelp - https://www.jobbdirekte.no/jobs/content/faq.html