Blå Kors kompasset

Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling, og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet. Blå Kors er en ideell aktør og eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Med nærmere 1700 dyktige medarbeidere, 1500 engasjerte frivillige og 1900 aktive medlemmer når vi langt ut. Les vår personvernerklæring.

Blå Kors kompasset Sandnes søker erfaren terapeut i 100 prosent prosjektstilling

Blå Kors kompasset er et lavterskeltilbud for unge mellom 13 og 35 år, som har vokst opp i hjem med alkohol- eller andre rusproblemer. Vårt tilbud inkluderer individualterapi, gruppeterapi, familieterapi og temakvelder. Kompassets tilbud er landsdekkende og gis digitalt over nett og i våre avdelinger i henholdsvis Trondheim, Bergen, Sandnes, Oslo, Kristiansand og Lillehammer. Tilbudet er gratis og unge kan selv ta kontakt.

I Blå Kors kompasset står de unges
behov og problemstillinger i sentrum. Kompassets klienter har oppveksterfaringer som blant annet kan ha medført tilknytningsproblematikk og relasjonstraumer i ulik grad. Vi ser de unges symptomer og plager som normale reaksjoner på store og langvarige belastninger. Vår faglige profil er tuftet på eksistensiell, humanistisk, psykodynamisk og relasjonell forståelse.  

Blå Kors kompasset har særlig kunnskap om konsekvensene av å vokse opp med alkohol- og rusbelastninger i hjemmet. Vi tilbyr foredrag og undervisning til skoler og utdanningsinstitusjoner, arbeids- og velferdsforvaltningen og hjelpeapparatet for øvrig. Kompassets brukerråd gir innspill til driften og utviklingen av tilbudet, og bistår i formidlingsoppdrag.

I Blå Kors kompasset jobber psykologer og terapeuter med relevante videreutdanninger. Vi arbeider tverrfaglig, og har felles ansvar for tilbudene som gis ved avdelingen.

Les mer om Blå Kors kompasset på https://www.blakors.no/kompasset. 


Blå Kors kompasset Sandnes
har 3 ansatte. Vi har i samarbeid med Stavanger kommune fått midler til en midlertidig prosjektstilling på ett år, og søker i den anledning en erfaren og dyktig terapeut, med særlig engasjement for kompassets målgruppe, ungdom og oppsøkende/ utadrettet arbeid. Det er mulighet for forlengelse av prosjektet (total varighet på inntil 4 år).

Ansvar og sentrale arbeidsoppgaver: 

 • individual- og gruppeterapi
 • par-, familie, søsken- og nettverkssamtaler
 • ulike typer formidlingsaktivitet, oppsøkende og utadrettet virksomhet
 • utviklingsoppgaver

 
Kvalifikasjoner og egenskaper: 

 • minimum 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning med 60 stp. relevant videre-utdanning innen terapeutisk arbeid,(eks. psykisk helsearbeid, familieterapi, klinisk sosialt arbeid m.m.), evt.  
 • erfaring med terapeutisk arbeid individuelt og/eller med grupper eller familier
 • erfaring fra ungdomsarbeid, formidlingsarbeid eller annen oppsøkende virksomhet 
 • gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter
 • gode IKT-ferdigheter og erfaring med digitale tjenester
 • trives i et lite arbeidsmiljø
 • fleksibel, initiativrik og med evne til å arbeide selvstendig
 • engasjement og hjerte for samfunnsoppdraget
 • faglig og etisk engasjement


Personlig egnethet tillegges særlig vekt. Noe arbeid på kveldstid må påregnes. Menn oppfordres til å søke. Tiltredelse etter nærmere avtale.


Vi tilbyr:
 

 • lønn etter avtale
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • tverrfaglig samarbeid og engasjerte, erfarne og dyktige kollegaer
 • et arbeidsmiljø med rom for fag- og tjenesteutvikling


For spørsmål, ta kontakt med Håkon Hauge Johnsen, avdelingsleder Blå Kors kompasset Sandnes på tlf. 995 66 222, eller Frøydis Eidheim, nasjonal leder på, tlf. 480 42 826.

Søknad sendes via søkeknappen innen 11. juni 2023.
Søknader som sendes utenfor elektronisk søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.

Problemer med registreringen av din søknad?
Se FAQ for hjelp - https://www.jobbdirekte.no/jobs/content/faq.html