Blå Kors kompasset

Blå Kors Norge er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet. Organisasjonen har om lag 2600 individuelle medlemmer, 28 medlemsorganisasjoner, 52 virksomheter og hjelpetiltak, over 1000 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging.

Organisasjonens verdigrunnlag er basert på et kristent verdisyn og menneskets unike og ukrenkelige verdi er sentralt i alt arbeid. Blå Kors arbeider målrettet for å inkludere mennesker uavhengig av religion og kulturell tilhørighet. Et sentralt mål i organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. For mer info se www.blakors.no.

Kompasset, et av Blå Kors' nyeste tiltak, er et terapeutisk tilbud til unge mellom 14-35 år som har vokst opp i familier med alkohol- og/eller andre rusproblemer og som sliter med ulike problemer og livsbelastninger som følge av dette. Kompasset tilbyr blant annet terapi og rådgivning til enkeltpersoner, grupper, par- og familier, og vi arrangerer psykoedukative temakvelder. Det kreves ingen henvisning og tilbudet er gratis. Kompasset finnes i Tromsø, Trondheim, Bergen, Sandnes og Oslo. For mer info se www.kompasset.org.

Det er for tiden ingen ledige stillinger