Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv. 

Seksjon Vei og trafikk er organisert under enheten Tekniske tjenester, sammen med Plan, bygg og landbruk, Kart og geodata, Brann og redning og Vann, avløp og renovasjon.

Fagarbeider - Vei og trafikk

Kort om stillingen

Vi ser etter en dyktig fagarbeider i 100% fast stilling ved seksjon Vei og trafikk. Seksjonen holder til på teknisk sentral på Dyrmyrskogen.
Vi er 17 ansatte, hvorav 12 fagarbeidere som jobber med varierte oppgaver innenfor drift, vedlikehold og investering på kommunale veier. Oppgavene varierer gjennom året, og over tid. Grunnet omorganisering på verkstedet er denne stillingen tillagt verkstedoppgaver i tillegg til veidrift.

Vi tilbyr

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • Jobbmobil og personlig nettbrett til timeføring, HMS/KS, kart, m.m.
 • Mulighet for faglig påfyll
 • Lønn etter kommunalt regulativ
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Fast oppmøtested klokken 7:00 hver dag, og lunsjen inngår i arbeidsdagen.
 • Rabatt på treningssentre

Innhold i stillingen

Vi dekker et vidt spekter av arbeidsoppgaver innenfor drift, vedlikehold og anlegg på kommunale veier i Kongsberg. Seksjonen har eget verksted hvor vi utfører det meste som ikke dekkes av serviceavtaler.
Dine oppgaver blir både relatert til vei og å bistå verkstedet ved behov.

Krav og ønsker til deg

Relevante fagbrev er ønskelig. Søkere uten fagbrev vil lønnes etter tariff for servicearbeider.
Du må ha maskinførerbevis. Relevante maskiner hos oss er traktor, hjullaster, veghøvel og gravemaskin.
Du bør ha erfaring innenfor grunnarbeid eller liknende arbeid.
Du må ha erfaring med vedlikehold og reparasjoner på maskiner og kjøretøy. Erfaring som mekaniker er svært ønskelig.
Sertifikat C og T, samt småmaskinkurs, varme arbeider og arbeidsvarslingskurs vil være en stor fordel.
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt da vi ønsker en fleksibel, stabil og omgjengelig person som ikke er redd for å ta i et tak. Du må være løsningsorientert, og kunne jobbe både selvstendig og i team med andre.
Seksjonen har vaktordning med responstid på 1 time.

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Maskinførerbevis
 • Sertifikat BE
 • På grunn av vaktordning, må du bo innenfor 1 times avstand.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. 
Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 før evt ansettelse.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av selgere.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert etter reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.