Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune er i vekst, har full barnehagedekning og sterk satsing på barn og unge. Kommunen har et variert kultur- og næringsliv og byr på fine turområder sommer som vinter. Alle utdanningsnivåene fra barnehage til høgskole samarbeider på tvers,
og har nært samarbeid med næringslivet om prosjektet KONGSBERGSKOLEN. Sammen skal vi bidra til et nyskapende og helhetlig opplæringstilbud med fokus på realfag, teknologi og innovasjon. Kongsberg kommune fikk i mai 2015 status som realfagskommune.

Vår visjon er "Verden er min mulighet - prepared for the World".

Lærerestillinger - fellesutlysning

Kort om stillingen

Vil du jobbe i en grunnskole som setter utvikling og teknologisk kompetanse høyt? 
Kongsberg grunnskole vektlegger høyt kunnskapsnivå og gode læringsmiljøer. Vi søker entusiastiske og faglig sterke lærere som er opptatt av elevenes utvikling. Utlysningen gjelder stillinger som blir ledige fra skolestart 2018/2019.
Vi har faste stillinger og vikariater.

Vi tilbyr

 • systematisk veiledning og oppfølging av nyansatte
 • ledere som er læringsstøttende og gir deg utviklingsmuligheter
 • varierte og spennende utfordringer i en skole med høye mål
 • muligheter for relevant etter- og videreutdanning
 • opplæring i pedagogisk bruk av læringsbrett i undervisningen med vekt på klasseledelse og elevvurdering
 • samarbeid med vitensenter, naturskole, videregående skole og næringsliv som gir inspirasjon i det daglige arbeidet
 • godt arbeidsmiljø og en godt kvalifisert lærerstab
 • gode pensjonsordninger og låneordninger i Statens Pensjonskasse

Innhold i stillingen

 • bidra til at hver enkelt elev får oppleve utvikling, mestring og motivasjon
 • etablere gode relasjoner og kultur for læring i et støttende fellesskap 
 • ha kunnskap om klassens og hver enkelt elevs læringsutbytte, og bruke denne kunnskapen til å forbedre undervisningen.
 • samarbeid og kunnskapsdeling med kolleger
 • fremme et godt skole - hjem samarbeid
 • tydelig klasseledelse ved å skape struktur, regler og rutiner

Vi søker deg som

 • har evne til å utvikle en god og støttende relasjon til hver enkelt elev
 • har kunnskap om å utvikle gode arbeidsvaner og læringsstrategier hos elevene
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike opplæringstilbud for elevene
 • viser gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, initiativ og fleksibilitet
 • er en tydelig og aktiv klasseleder
 • har gode fagkunnskaper og er en inspirerende formidler
 • er interessert i å ta i bruk teknologi i undervisningen

Formelle kvalifikasjonskrav

Søkere må ha godkjent pedagogisk utdanning med referanse til gjeldende opplæringslov.

Ved tilsettingen vektlegges kvalifikasjonsprinsippet, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. 
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig er en forutsetning.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. 
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I tråd med opplæringsloven er tilfredstillende politiattest og egenerklæring tuberkulose en forutsetning for tilsetting i skolen. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om tilsetting.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.