Kongsberg Kommune

I kongsberg kommune er vi ca 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning.
Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon som er i dialog med innbyggere og næringsliv.
Tjeneste- og utviklingsavdelingen er en seksjon i Helse og omsorg der alle ansatte har spesialkompetanse innen sitt fagfelt. Avdelingen har blant annet ansvar for fag- og turnus program, koordinerende enhet, demens-, rehabilitering-, pasient og kreftkoordinator, rådgivertjenester og tildeling av helse- og omsorgstjenester.

 

Saksbehandler for helse- og omsorgstjenester

Kort om stillingen

Vi har ledig fast stilling som saksbehandler ved tjeneste- og utviklingsavdelingen. Stillingen er ledig fra 01.04.18.
Tjeneste- og utviklingsavdelingen holder til i 6 etasje på Krona og behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester for personer som oppholder seg i kommunen. Saksbehandlingen er basert på skriftlig dokumentasjon og på opplysninger mottatt i møte med søker.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og gode kollegaer. Vi jobber i et tverrfaglig miljø som er i utvikling med mye kreativitet og faglig utvikling. Som saksbehandler hos oss får du mulighet til å være med å påvirke fremtidens utforming av en viktig tjeneste i henhold til samhandlingsreformen.

Arbeidstid og fleksitid i henhold til kommunens rutiner.

Lønn etter kommunalt regulativ
God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
Rabatt på treningssentre

Innhold i stillingen

Saksbehandle søknader og fatte vedtak hovedsakelig innen fagområdet tjenester til hjemmeboende. I tillegg vil saksbehandler følge opp andre oppgaver ved avdelingen.
Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid.
Tett samarbeid med hjemmetjenesten, øvrige saksbehandlere, ansatte i Kongsberg kommune og i spesialisthelsetjenesten.

Krav og ønsker til deg

Videreutdanning innen helserett/forvaltningsrett
Kompetanse innen helsefremmende og forebyggende arbeid
God kompetanse på kommunal forvaltning, saksbehandlingsregler, relevant lovverk og utøvelse av skjønn
Arbeidserfaring fra relevante offentlig helse- og omsorgstjenester
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Kompetanse i bruk av data, særlig kjennskap til profil
God økonomiforståelse og kjennskap til offentlige rapporter
Søker må ha førerkort og disponere egen bil
Menn oppfordres til å søke

Vi legger stor vekt på relevante personlige egenskaper, som at du er:
God til å samarbeide og kommunisere med brukere av tjenesten, kollegaer og samarbeidene virksomheter
God til å systematisere eget arbeid og arbeide selvstendig
God til å jobbe strukturert og effektivt i en travel hverdag

Personlig egnehet vil bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjonskrav

3-årig høyere utdanning på bachelornivå, fortrinnsvis som vernepleier eller sykepleier med norsk autorisasjon. Annen relevant utdanning kan vurderes.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. 
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.
I stillingen der det kreves, må tilfredsstillende politiattest leveres før tiltredelse.

Kontaktinformasjon

Christel Simensen Skjøtskift,  Konstituert leder. tlf: +47 904 18 346

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.