Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

Fastlegehjemmel - AS Legekontoret

Kort om stillingen

Det er ledig fastlegehjemmel ved AS Legekontoret i Kongsberg kommune fordi hjemmelsinnehaver slutter i sin stilling. Overtakelse etter avtale.

Om hjemmelen

Listestørrelse er 1200 pasienter. 
Det er pliktig deltakelse i interkommunal legevakt. Hjemmelen kan bli tilknyttet kommunale oppgaver inntil 7,5t per uke. Betingelser for kjøp av praksis må avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i tråd med gjeldende regelverk. 
Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen.

A/S Legekontoret ligger sentralt på Vestsiden i Kongsberg. Kontoret har 5 fastlegehjemler med noe varierende listelengde. I tillegg har vi turnuslege. Det er 7 fast ansatte helsesekretærer i ulike stillingsprosenter.
Vi bruker CGM journalsystem. Kontoret har bra utstyrt laboratorium, med bl. a. EKG, spirometri, 24-timers blodtrykksmåling, INR-måling, Hba1c, mm. Vi har elektronisk laboratorierekvirering, og utstrakt bruk av e-meldingskommunikasjon med samarbeidende instanser.
Se vår hjemmeside: www.aslegekontoret.minhelse.no 

Krav og ønsker til deg

Vi søker deg som har interesse for allmennmedisin, og som er i spesialisering eller allerede er spesialist.
Det er viktig at du har gode kommunikasjonsevner og vil jobbe for et bra samarbeid på det etablerte kontoret.
Personlig egnethet som fastlege og kollega vektlegges.
Det er ønskelig at du har erfaring fra norsk helsevesen. 

Formelle kvalifikasjonskrav

Norsk autorisasjon som lege
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Annet

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve på minimum nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.