Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

Økonomirådgiver - økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har ledig 100 % fast stilling som økonomirådgiver med tiltredelse fra 18.07.2018. Økonomirådgiver har en viktig rolle for å sikre god økonomistyring gjennom budsjettarbeid, analyser og økonomirapportering i tett samarbeid med kommunalsjef og kommunens mellomledere. Stillingen inngår i budsjettavdelingen som i dag består av 4 årsverk.

Vi tilbyr

 • Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Selvstendig ansvar, men også utstrakt samarbeid
 • Stabilt og godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
 • Fleksitid
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Innhold i stillingen

Som økonomirådgiver skal du bidra til å sikre god økonomistyring i kommunen. 
Økonomiveiledning overfor kommunens mellomledere og deltakelse på ledermøter og fagsamlinger ved behov. Stillingen innebærer leveringsfrister og perioder med stort arbeidspress.

Hovedoppgavene vil være:

 • budsjettarbeid
 • gjennomføre månedlige økonomirapporteringer 
 • foreta økonomiske analyser og gi støtte og veiledning til ledere ved økonomiske vurderinger
 • kontrollfunksjoner

Krav og ønsker til deg

 • Du har høy fagkompetanse
 • Du er entusiastisk, initiativrik og fleksibel.
 • Du har svært gode samarbeidsevner
 • Du håndterer perioder med stort arbeidspress og frister for levering
 • Du har gode kommunikasjonsevner i norsk muntlig og skriftlig

Vi vektlegger en positiv holdning til nye utfordringer og løsninger samt evne til å arbeide selvstendig, identifisere utviklingsområder, igangsette og gjennomføre utviklingsarbeid. 
God IT-kompetanse kreves - Excel, Word og evne til å lære økonomisystem (Visma Enterprise) og saksbehandlingssystem.

Personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Formelle kvalifikasjonskrav

Økonomisk utdanning fra høyskole/ universitet, minimum bachelornivå. Særdeles relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. 
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.