Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

Fastlegehjemmel Helsehuset - Kongsberg kommune

Ved Helsehuset Kongsberg AS er det en ledig fastlegehjemmel, da hjemmelsinnehaver slutter i sin stilling. 
Overtakelse etter avtale. 
Vi har også ledig et vikariat i påvente av at ny hjemmelsinnehaver tiltrer.

Om hjemmelen

Listestørrelse er ca.1000 pasienter. 
Det er pliktig deltakelse i interkommunal legevakt. Hjemmelen kan bli tilknyttet kommunale oppgaver inntil 7,5t per uke.

Helsehuset Kongsberg Legekontor AS består i dag av to leger og to legesekretærer. 
I løpet av inneværende år vil det bli bygget et tilbygg til nåværende bygning som vil romme fastlegevirksomheten. På den måten vil fastlegekontoret bli en egen enhet på Helsehuset. I tillegg til fastlegevirksomheten omfatter Helsehuset Kongsberg en radiologisk enhet (MR, CT, Rtg) og flere private spesialister. 
Det er et positivt samarbeid mellom fastlegene som skaper et godt arbeidsmiljø der pasientene blir ivaretatt.
Kontoret er utstyrt med laboratorium, eget GU-rom, EKG, Spirometri, 24-timers BT-måling, og utstyr for småkirurgi. 
Journalsystem: System X. Betalingsterminal fra Melin.

Betingelser for kjøp av praksis må avtales med nåværende hjemmelsinnehaver og Helsehuset Kongsberg AS i tråd 
med gjeldende regelverk. 
Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen.

Krav og ønsker til deg

Vi søker deg som har interesse for allmennmedisin. Det er ønskelig at du er i spesialisering eller allerede er spesialist.
Det er viktig at du har gode kommunikasjonsevner, og vil jobbe for et bra samarbeid på det etablerte kontoret.
Personlig egnethet som fastlege og kollega vektlegges.
Det er viktig at du har erfaring fra norsk helsevesen, helst også fra allmennmedisin.

Formelle kvalifikasjonskrav

  • Norsk legeautorisasjon
  • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. 
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Se mer om oss:
Vi er Kongsberg kommune

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.