Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

Strategi- og omdømmesjef

Kongsberg kommune har ledig fast 100% stilling som Strategi- og omdømmesjef.

Vi tilbyr

En ansvarsfull stilling med store utviklingsmuligheter.
Godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse. 
Stor grad av selvstendighet og påvirkningsmulighet.
Konkurransedyktig lønn etter avtale. 
Fleksibel arbeidstidsordning basert på gjensidig tillit.
God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.

Innhold i stillingen

Omdømme- og strategisjef er en nyopprettet stillingen med et innhold som blir til mens du går. Du får en unik sjanse til å påvirke stillingens innhold og utvikling. Stillingen har et strategisk perspektiv med ansvar for helhetlig utvikling og økt attraktivitet av Kongsbergsamfunnet. Stillingen krever utadvendt og oppsøkende virksomhet mot interne og eksterne samarbeidspartnere. Du skal samarbeide tett med administrativ og politisk ledelse. I tillegg vil samarbeid med næringslivet i Kongsberg stå sentralt.

Viktige arbeidsområder vil kunne være:

  • Påvirkning mot sentrale myndigheter
  • Posisjonering av Kongsberg
  • Jobbe for flere statlige arbeidsplasser og bedre infrastruktur
  • Utvikle Kongsberg som turist og reiselivsdestinasjon
  • Samarbeid med næringslivet i Kongsberg
  • Utvikle Kongsberg som et attraktivt sted å bo

Stillingen rapporterer til rådmannen

Krav og ønsker til deg

Du må kunne vise til resultater fra tidligere arbeid innen ledelse og/eller administrasjon.
Vi ser etter en tydelig og engasjert sjef som evner å jobbe selvstendig og utradisjonelt. 
Omdømme- og strategisjefen skal lede og gjennomføre utviklings- og endringsprosesser, i tett samarbeid med ledere og medarbeidere. Du må være beslutningsdyktig, risikovillig og god på relasjons- og alliansebygging. Du må like å være synlig og kunne selge budskapet ditt.
Det kan komme godt med dersom du har erfaring fra arbeid i en politisk styrt organisasjon, men annen relevant erfaring vil også bli tillagt stor vekt.
Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, arbeidsspråk er norsk.
Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.
Gode IT-kunnskaper er en forutsetning. 

Formelle kvalifikasjonskrav

Det er ønskelig med utdanning fra høgskole eller universitet, men relevant erfaring og oppnådde resultater kan kompensere for utdanningskravet.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. 
Stillingen har i henhold til tariffavtale 6 måneders prøvetid.
Lønn etter avtale

Se mer om oss:
Vi er Kongsberg kommune

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.