Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

Ledige vikariater - fastlegehjemler

Det er i Kongsberg kommune ledig tre fastlegevikariater:
Ved AS Legekontoret er det ledig 1-års vikariat i fastlegehjemmel fra august/september da hjemmelsinnehaver skal i vikariat på sykehus som ledd i spesialisering. 
Ved Nymoen legekontor AS er det ledig 1-års vikariat fra august/september da hjemmelsinnehaver skal ha et års permisjon.
Ved Dr Placerville er det ledig et 14 mnd vikariat fra slutten av oktober da hjemmelsinnehaver skal ha et engasjement i antarktis. 

Om hjemmelen ved AS Legekontoret:

Listestørrelse er 1100 pasienter. 
Det er pliktig deltakelse i interkommunal legevakt, for øvrig ingen kommunale tilpliktelser knyttet til hjemmelen. 
AS Legekontoret består i dag av 5 leger og turnuslege, samt 7 legesekretærer (i deltidsstilling). Det er et positivt samarbeid mellom fastlegene som skaper et godt arbeidsmiljø der pasientene blir ivaretatt.
Kontoret er utstyrt med laboratorium, EKG, Spirometri, 24-timers BT-måling, og utstyr for småkirurgi. Journalsystem: CGM. Betalingsterminal fra Melin.

Om hjemmelen ved Nymoen legekontor AS:

Listestørrelse er 800 pasienter. 
Det er pliktig deltakelse i interkommunal legevakt, for øvrig ingen kommunale tilpliktelser knyttet til hjemmelen. 
Nymoen legekontor AS består i dag av 4 leger, samt 3 legesekretærer (i hel- og deltidsstillinger). Det er et positivt samarbeid mellom fastlegene og mellom fastlegene og helsesekretærene som skaper et godt arbeidsmiljø der pasientene blir ivaretatt.
Kontoret er utstyrt med laboratorium, EKG, Spirometri, 24-timers BT-måling, 24-timers EKG og utstyr for småkirurgi. Journalsystem: Infodoc. Betalingsterminal fra Melin.
Kontoret ligger sentralt i byen, med kun 5 minutters gange i fra togstasjonen. 

Om hjemmelen ved Dr Placerville DA:

Listestørrelse er pr i dag 1150 pasienter i praksis drevet av hjemmelsinnehaver siden 2001. 
Dr Placerville DA består i dag av tre leger og tre legesekretærer. Det er et kontor med hyggelig miljø og god økonomisk drift. 
Kontoret ligger i gangavstand fra Knutepunktet, pent lokalisert med utsikt til Numedalslågen. 
Kontoret er utstyrt med laboratorium, EKG, spirometri, 24-timers BT-måling, og utstyr for småkirurgi. Journalsystem: System X. Betalingsterminal fra CrediCare.
Det er pliktig deltakelse i interkommunal legevakt, for øvrig ingen kommunale tilpliktelser knyttet til hjemmelen. 

Krav og ønsker til deg

Vi søker deg som har interesse for allmennmedisin.
Det er viktig at du har gode kommunikasjonsevner, og vil jobbe for et bra samarbeid på det etablerte kontoret.
Personlig egnethet som fastlege og kollega vektlegges.
Det er ønskelig at du har erfaring fra norsk helsevesen.

Formelle kvalifikasjonskrav

Norsk autorisasjon som lege.
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Det er viktig at det i søknaden går fram hvilket eller hvilke vikariat du søker på.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.