Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

Leder forebyggende avdeling - Kongsberg brannstasjon

Kort om stillingen

Kongsberg brann og redning har ledig stilling som Avdelingsleder forebyggende avdeling for snarlig tiltredelse.
Vi søker en tydelig, trygg og faglig dyktig leder som kan videreføre og videreutvikle det gode brannforebyggende arbeidet som er etablert i Kongsberg brann og redning. Vårt slagord er "I tjeneste for din sikkerhet."

Vi tilbyr

Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid.
En spennende hverdag med varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver.
Mulighet til å arbeide både selvstendig og i team.
Tverrfaglig miljø og nettverk.
Kommunens egen lederavtale.
Bedriftshelsetjeneste, fokus på helsefremmende arbeidsplasser.
Treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden.
Fleksibel arbeidstidsordning og personlig avlønning etter kompetanse og kvalifikasjoner.
Pensjonsordning i KLP.

Innhold i stillingen

Avdelingens hovedmål er gjennom risikobasert forebyggende arbeid å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.
Stillingen er tillagt fagansvar, personalansvar og økonomiansvar for forebyggende avdeling som også inkluderer Feiertjenesten.

Forebyggende avdeling jobber med brannteknisk saksbehandling, feiing og tilsyn samt faglig relevante kurs og øvelser. 
I tillegg til avdelingsleder består forebyggende avdeling av 11 årsverk pr. i dag, fordelt på 3 branninspektører og 8 feiere.

Da stillingen inngår i overordnet vakt vil også øvelser og utrykninger til branner, ulykker og andre akutte hendelser være en del av arbeidsdagen.

Brannsjefen kan tillegge andre oppgaver til stillingen.

Krav og ønsker til deg:

Vi ønsker en avdelingsleder som oppfyller følgende kriterier:

 • Mål- og resultatorientert med handlekraft og gjennomføringsevne.
 • Selvstendig og strukturert, med evne til å håndtere flere ulike oppgaver samtidig.
 • Høy grad av serviceinnstilling og evne til å ta initiativ, planlegge, prioritere og tilrettelegge for avdelingens arbeid.
 • Evne til å samarbeide og være bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.
 • Engasjert, trygg og tillitsskapende. 
 • Brannfaglig- og/eller bygningsteknisk bakgrunn.
 • Kvalifikasjoner til å delta i overordna vakt, innsatsleder brann.
 • Bosted i naturlig beredskapsavstand fra Kongsberg sentrum i egne vaktuker.
 • God på relasjonsbygging og kommunikasjon. 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Gode IT-kunnskaper.
 • Søker må være villig til å gjennomføre nødvendige kurs ved Norges brannskole.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjonskrav

Leder for forebyggende avdeling skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og må fylle ett at følgende kriterier:
Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå
Kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen
Minst to års erfaring som forebyggende personell

Avdelingsleder forebyggende er brannsjefens stedfortreder og inngår i overordnet vakt som innsatsleder brann. Det stilles derfor også krav til:

 • Befalsutdanning trinn 3 ved Norges brannskole.
 • Førerkort klasse B.
 • Kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160.

Kvalifiserte søkere som ikke innehar kompetanse som nevnt over vil kunne vurderes for stillingen, men vil da måtte tillegne seg dette snarest etter ansettelse.

Annet

 • Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. 
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.
 • Politiattest, ikke eldre enn 3 mnd må fremlegges før ansettelse.
 • Stillingen innebærer uniformsplikt etter reglement.
 • Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Behandling av søknader og intervjuer planlegges gjennomført i uke 34 og 35.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.