Kongsberg Kommune

Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Kongsberg kommune har 27.400 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter. 

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

Kommuneoverlege – interkommunal samfunnsmedisinsk enhet

Vi satser på samfunnsmedisin.

Det skal etableres en interkommunal samfunnsmedisinsk enhet for kommunene Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Vi skal ha tre 100% samfunnsmedisinske stillinger, men mangler den ene. Den nye kommuneoverlegen vil gå inn i et team som består av to andre kommuneoverleger og to medarbeidere innen miljørettet helsevern.

Samfunnsmedisinsk kompetanse er etterspurt i alle fem kommunene, og det er avklart at hver kommune skal ha en av kommuneoverlegene som fast kontakt. Arbeidsoppgavene må likevel fordeles mellom legene, og man må dekke opp for hverandre.

Kommunene har til sammen ca. 50 000 innbyggere. Vertskommunen med hovedkontor blir på Kongsberg. Beskrivelse av den samfunnsmedisinske enheten kan vi sende deg på forespørsel.

Vi søker deg som ønsker å bli hos oss, og som ønsker egen faglig utvikling. Sammen med våre to øvrige kommuneoverleger skal du bidra til å videreutvikle kommunelegefunksjonen i kommunene. Vi vil også gi veiledning og bidra i din spesialisering. Buskerud har et aktivt kommunelegeforum som du vil bli en del av.

Viktigste oppgaver er:

 • Lokal helsemyndighet
 • Medisinsk-faglig rådgiver
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Helseovervåking
 • Planarbeid
 • Samarbeid med helseforetak og staten
 • Miljøretta helsevern
 • Smittevern
 • Helsemessig beredskap
 • Kvalitetssikring og tilsyn
 • Helhetlig evaluering og koordinering
 • Sosialmedisinsk arbeid
 • Samarbeid med fastlegene
 • Administrative oppgaver

 

Formelle kvalifikasjonskrav:

 • Lege med norsk autorisasjon og gjennomført turnustjeneste/LIS1.
 • Ønske om spesialisering i samfunnsmedisin
 • Førerkort kl. B.

 

Vi søker en medarbeider som:

 • har gode kunnskaper om kommuner og samfunnsstrukturer, spesielt helsevesenet.
 • har interesse for og ønske om å bidra i utvikling av kommunenes tjenester.
 • reflekterer over seg selv både som person og fagutøver.
 • formidler kunnskap og veileder samarbeidspartnere.
 • jobber like godt selvstendig som i team.
 • er fleksibel, proaktiv, viser initiativ og driver seg selv (løsningsfokusert).
 • er engasjert pådriver og inspirator i samarbeidsforhold og i kvalitetsarbeid.
 • ser lokalsamfunnets muligheter.
 • kan arbeide horisontalt og vertikalt i organisasjonen og tror på fordelen av tverrfaglig samhandling og samarbeid.

Vi stiller store krav til norske språkkunnskaper og til muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Kunnskap om og forståelse av norske kommuner og helsevesenets oppbygging er nødvendig. Du må ha interesse for gruppe- og befolknings-orientert arbeide og ønske om å delta i utviklingen av tjenestene i våre kommuner. Humor er viktig for oss så du må kunne vise godt humør og en positiv livsholdning. Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi kan tilby et spennende og hyggelig arbeidsmiljø med mye humor. Det er ingen vaktplikt knyttet til jobben, men en frivillig beredskapstilgjengelighet. Lønn etter avtale.

Hvis du har spørsmål om stillingen ta kontakt med kommuneoverlege Einar Braaten på epost: einar.braaten@ovre-eiker.kommune.no eller ring på 40 20 30 04.

 

Annet

Etableringen er ikke endelig behandlet i kommunestyrene, så ansettelse er under forbehold om at dette blir vedtatt. Godkjent politiattest og egenerklæring tuberkulose/ MRSA må leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vår elektroniske søknadsskjema. Fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Det skal ikke sendes med attester og vitnemål. Disse tas med til et eventuelt jobbintervju.

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.