Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

Helsesykepleier 100 % midlertidig stilling - Ungdomshjelpa

Om tjenesten

Helsestasjon for barn og unge yter helsefremmende og forebyggende helsetjenester i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Det er et tverrfaglig tilbud med over 30 medarbeidere. Vi er jordmødre, kontormedarbeidere, leger, helsesykepleiere, spesialister i psykisk og psykososial helse. Vi samarbeider med tjenester både i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Høsten 2019 utvides tjenesten med Ungdomshjelpa som skal jobbe med psykisk helse blant unge 12-20 år.

Kort om stillingen
100 % midlertidig stilling er ledig fra og med 01.09.19 – 31.12.20  for  helsesykepleier med videreutdanning i psykisk helse eller tilsvarende.

Arbeidsoppgaver

Skolehelsetjeneste i barneskole jamfør lov og retningslinjer for tjenesten, bl.a  

 • Jobbe i direkte samhandling med barn og deres foresatte
 • Støtte- og endrings arbeid hos barn og foreldre
 • Helsundersøkelser og samtaler 
 • Foreldreveiledning
 • Samarbeidsmøter, undervisning, veiledning, gruppetilbud m.m.
 • Bidra til fagutvikling i teamet
 • Samhandle tett med skolens personell
 • Tverrfaglig samhandling

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et arbeidsmiljø med engasjerte, kunnskapsrike og positive kollegaer som er opptatt av et virkningsfullt tjenestetilbud til barn og unge.

Formelle kvalifikasjonskrav
Godkjent helsesykepleierutdanning.

Om vi ikke får kvalifiserte søkere som er utdannet helsesykepleier med videreutdanning i psykisk helse eller tilsvarende, vil vi vurdere å ansette sykepleier eller en med annen helsefaglig utdanning og relevant videreutdanning i kombinasjon med erfaring fra fagfeltet.

Krav og ønsker 

Vi ønsker at du har erfaring fra psykisk helsearbeid med barn og unge, fra første- eller andrelinjetjenesten

 • Du må kunne jobbe selvstendig og i team.
 • Du må være fleksibel og løsningsorientert.
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.