Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

Lege

Skinnarberga helsehus er en korttidsinstitusjon med 42 sengeplasser fordelt på 5 sengeposter. Vi har demens-, lindrende-, intermediær-, rehabiliterings- og korttidsavdeling. Pasientene hos oss kommer ofte fra sykehusopphold for videre vurdering, utredning og/eller rehabilitering, med sikte på å komme hjem. Det er en sammensatt pasientgruppe med tanke på både alder, diagnoser og problemstillinger. Vår målsetting er å tilby pasienter et opphold tilpasset deres behov. Skinnarberga helsehus har mange engasjerte og dyktige medarbeidere med høy kompetanse, mange med videreutdanning og vi har et bredt tverrfaglig miljø. Vi samarbeider tett med kommunens rehabiliteringsteam, hjemmetjenesten og psykisk helse. Skinnarberga helsehus er sentralt plassert i Kongsberg med ca. 10 minutters gange til sentrum.

 

Kort om stillingen

80% fast stilling som lege ved Skinnarberga helsehus.

 

Vi tilbyr

 • Et helsehus og en tjeneste i utvikling
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Gode arbeidsforhold uten vaktbelastning
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre
 • Gratis parkering
 • Lønn etter avtale

 

Innhold i stillingen

Det er to legestillinger ved helsehuset og av totalt fem i kommunen. Foruten avdelingsarbeid, vil legen bidra med internundervisning, veiledning av turnuslege og personalet. Samarbeide med de øvrige institusjonslegene i forhold til kompetanseutvikling, og dekke hverandre ved fravær. Institusjonslegene i kommunen har jevnlige møter, og vi har velfungerende nettverk med Nedre Eiker og Øvre Eiker.

 

Krav og ønsker til deg

Ønsket kompetanse:

 • Interesse for geriatri
 • Erfaring fra helsehus er en fordel, men ikke et krav
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon

 Personlige egenskaper:

 • Strukturert og arbeide i tråd med kommunens overordnende planer
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Engasjert i faget, strukturert og løsningsorientert
 • Du liker å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Personlig egnethet og samarbeidsevner vektlegges

 

Formelle kvalifikasjonskrav

Norsk autorisasjon som lege med spesialisering. Søkere som er i et spesialiseringsløp kan vurderes

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtale. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.