Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.400 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse.et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

Vil du bidra til å utvikle Kongsberg kommune?

Kongsberg er en by- og landkommune i spennende utvikling. Vi søker nå en kommuneplanlegger som vil ha en viktig rolle i dette arbeidet.

Som kommuneplanlegger vil du samarbeide tett med kommunens enheter og rådmannens stab. Der vil du blant annet styre og koordinere kommuneplanarbeidet. Videre vil du jobbe tett på prosjekter knyttet til strategi, omdømme og vekst og være bindeleddet mellom rådmannen, politikere og befolkningen. Ett av våre satsningsområder er Vekst i Kongsberg . Som vår nye kommuneplanlegger vil du ha en sentral rolle i dette prosjektet.

Dine hovedoppgaver vil inkludere overordnet planlegging og koordinering opp mot budsjett og handlingsprogram, og mot kommunens øvrige planverk. Som en sentral del av rådmannens apparat, vil du jobbe med mål, tiltak og resultater som springer ut av politiske vedtak, årlige budsjetter og fireårige handlingsplaner.

Stillingen er organisatorisk plassert i enhet for samfunnsutvikling og tekniske tjenester.

 

 Som kommuneplanlegger vil du:

 • ha ansvar for koordinering av kommuneplanarbeidet
 • bidra til kvalitetsutvikling av kommunens plan- og styringssystem
 • bidra til utarbeidelse av nødvendige planer innenfor kommunens satsningsområder
 • jobbe med utredninger, analyser og strategisk planlegging
 • jobbe med prosjektarbeid innen området samfunnsutvikling
 • bistå opp mot politiske prosesser både overfor samfunnsaktører, regionale og nasjonale myndigheter
 • ivareta de ansvarsområder og oppgaver som er tillagt avdelingen

 

Vi ser etter deg som:

 • er utadvendt og en fremtidsrettet pådriver 
 • har god politisk forståelse
 • har gode samarbeidsevner, men jobber godt selvstendig
 • har relevant arbeidserfaring
 • brenner for og har et høyt engasjement for by- og samfunnsutvikling
 • er komfortabel med å være et ansikt utad
 • har dokumenterbar evne til å jobbe målrettet og strukturert, og med stor kapasitet

Det er kritisk for stillingen å beherske kommunikasjon og samarbeid i spennet mellom politikk, administrasjon og publikum. Erfaring fra slikt arbeid vil bli tillagt stor vekt. Det samme gjelder skriftlig og muntlig fremstillingsevne da det vil være utstrakt kommunikasjon med politikere, befolkning og internt i organisasjonen.

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for krav om mastergrad.
 • Dokumentert kompetanse innen kommune- og samfunnsplanlegging.

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende kommune
 • Utviklingsmuligheter
 • Faglig ansvar
 • Et samlet og tverrfaglig miljø
 • Gode velferds-, pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.