Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

Kongsberg interkommunale legevakt er legevakt for kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Flesberg og Rollag. Vi har et befolkningsgrunnlag på ca 50.500. Vi har også 4 kommunale øyeblikkelig hjelp-plasser for kommunene Kongsberg, Flesberg og Rollag. I tillegg har vi daglegevakt for kommunene Kongsberg og Øvre Eiker.

 Kongsberg interkommunale legevakt søker

Lege

Kort om stillingen
Kongsberg interkommunale legevakt har daglegevakt for kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Flesberg og Rollag. I tillegg har vi 4 kommunale øyeblikkelig hjelp (KØH) plasser for kommunene Kongsberg, Flesberg og Rollag.

Vi søker nå lege i 70% fast stilling som skal være tilknyttet daglegevakt og drift av KØH. Det er mulighet for å utvide stillingen med annet kommunalt legearbeid eller legevakter på kveld, natt og helg.

 

Vi tilbyr
Vi tilbyr en spennende legestilling i et godt arbeidsmiljø med fokus på å gi befolkningen et faglig godt og trygt behandlingstilbud. Vi har tett samarbeid med distriktets fastleger, øvrige del av kommunehelsetjenesten, sykehus og nødetatene.

Daglegevakten består av 2 stillinger à 70 %. Dette for at de 2 legene kan dekke for hverandre fullt ut under avvikling av ferier og i forbindelse med kursing.

Fast ansettelse og lønn etter avtale.

Medlemskap i offentlig pensjonsordning (KLP).

 

Innhold i stillingen 
Som daglegevakt skal du tilby nødvendig øyeblikkelig hjelp til pasienter uten egen fastlege i kommunene. Dette inkluderer i hovedsak gjestearbeidere, pendlere, studenter og turister.

Som lege for KØH-sengene får du ansvar for innkomst, daglig tilsyn/behandling og utskrivelse av pasientene. Dette arbeidet byr på utfordrende allmennmedisinske oppgaver innen både somatikk (indremedisin og kirurgi) og psykiatri.

Etter behov kan du bli bedt om å bistå ambulanse i utrykning samt å gjøre sykebesøk i sykehjem. Oppgaven med førstegangsundersøkelse av flyktninger ligger også som oppgave til daglegevakten. Til stillingen vil det også være noe administrativt arbeid knyttet til vaktoppsett og statistikker.

 

Formelle kvalifikasjonskrav:
Norsk autorisasjon som lege.

 

Krav og ønsker til deg
Vi søker deg som er eller har lyst til å bli spesialist i allmennmedisin. Vi ser helst at du har relevant erfaring fra tilsvarende arbeidsområder innen allmennmedisin/legevakt eller fra norsk sykehus.

Det er viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i den kliniske hverdagen, med kolleger og på systemnivå.

Du må ha en positiv innstilling til tverrfaglig samarbeid, like nye utfordringer, være løsningsorientert og ha evne til å arbeide selvstendig. Du bør også ha god kjennskap til kommunehelsetjenesten.

Det er ønskelig at du er den medisinsk ansvarlige lege ved legevakten.

Ved ansettelse stilles krav til gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.