Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

Kongsberg kommune Oppvekst - Forebyggende helsetjeneste barn og unge
Alle utdanningsnivåene fra barnehage til høgskole samarbeider på tvers, og har nært samarbeid med næringslivet om prosjektet KONGSBERGSKOLEN. Sammen skal vi bidra til et nyskapende og helhetlig opplæringstilbud med fokus på realfag, teknologi og innovasjon. Vår visjon er "Verden er min mulighet - prepared for the World".

Forebyggende helsetjeneste for barn og unge

 

Jordmor - fast stilling

Om tjenesten

Forebyggende helsetjeneste barn og unge yter helsefremmende og forebyggende helsetjenester til gravide, barn og unge, samt deres foresatte i helsestasjon, skolehelsetjeneste, i helsestasjon for ungdom og Ungdomshjelpa.

Vi er jordmødre, helsesykepleiere, leger, spesialister i psykisk og psykososial helse, sosionom, barnevernspedagog og kontormedarbeidere. Vi samarbeider med tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.

Vi ønsker en tilgjengelig, trygg og fremtidsrettet tjeneste.

Som jordmor er du en likeverdig del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet fra svangerskap til voksenliv. 

 

Kort om stillingen
Vi har ledig 100% fast stilling som jordmor ved Forebyggende helsetjeneste for barn og unge

 

Arbeidsoppgaver

Jordmor jobber etter gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot gravide, barn og familier.

 • Tilby gravide konsultasjoner, oppfølging og svangerskapskontroll
 • Tilby samtaler, veiledning og rådgivning
 • Svangerskapskurs, undervisning i grupper
 • Barselomsorg og hjemmebesøk etter fødsel
 • Ammeveiledning
 • Prevensjonsveiledning og fokus på kvinnehelse
 • Bidra til fagutvikling i tjenesten

 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et arbeidsmiljø med engasjerte, kunnskapsrike og positive kollegaer som er opptatt av et virkningsfullt tjenestetilbud til gravide, barn og unge

 

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som jordmor

 

Krav og ønsker

 • Erfaring fra svangerskapsomsorgen
 • Du må kunne jobbe selvstendig og i team
 • Du er faglig engasjert og vil utvikle tjenesten
 • Du må være fleksibel og løsningsorientert
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.