Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune Kongsberg kommunale Eiendom KF

Kongsberg kommunale eiendom KF er et kommunalt foretak som forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler eiendomsmassen til Kongsberg kommune. Vi skaper trygge bygg for framtiden. Vi er under stadig utvikling og med utfordrende og spennende oppgaver foran oss. Vi er totalt ca 85 ansatte i foretakets fagavdelinger og stab.

Vi søker en erfaren medarbeider til byggeprosjekter

 

Byggingeniør - Kongsberg kommunale eiendom KF

Kort om stillingen

Kongsberg kommunale eiendom KF har ledig 100% fast stilling som prosjektmedarbeider med hovedvekt på nybygg. Avdeling for vedlikehold og nybygg består i dag av 9 medarbeidere til sammen, og arbeidssted er Krona 6 etg. Kongsberg.


Vi tilbyr

Jobb i et solid faglig miljø som er opptatt av utvikling og innovative løsninger. Du vil ha mulighet for å være med å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling. Dagene er varierte, med til tider høyt tempo og du deltar i faglig utfordrende og spennende prosjekter. Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor latteren sitter løst.
 • Fleksibel arbeidsdag.
 • Lønn etter avtale.
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.


Innhold i stillingen
 

 • Gjennomføring og delta i planlegging av nybyggprosjekter, og noe vedlikehold og byggutviklingstiltak vil tilfalle stilligen.
 • Koordinering av innleide prosjektledere for nybygg og større ombygginger.
 • Gjennomføre mini-konkurranser/anbud blant rammeleverandører.
 • Budsjettansvar/økonomioppfølging av prosjektene.

 Andre oppgaver kan tilkomme stillingen.


Krav til deg

Vi søker deg som har lederegenskaper og kan ivareta gode gjennomføringsprosesser. I tillegg til god erfaringsbakgrunn ønsker vi at du har/kan:

 • evne til å være beslutningsdyktig i komplekse faser i nybyggprosjekter og større ombyggingsprosjekter.
 • byggfaglig bakgrunn og økonomisk prosjektkompetanse.
 • god kjennskap til lov om offentlige anskaffelser og plan- og bygningsloven.
 • være en lagspiller, være løsningsorientert og kvalitetsbevisst.
 • gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • gode datakunnskaper.

 Vi er opptatt av å bygge et godt team. Personlig egnethet for stillingen tillegges derfor stor vekt.


Formelle kvalifikasjonskrav

Byggingeniør med bachelorgrad eller tilsvarende.

Førerkort.


Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, ved Kongsberg kommunale eiendom KF. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap. Egenerklæring for taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk. I stillinger der det kreves, må tilfredsstillende politiattest leveres før tiltredelse.

Tiltredelse etter avtale.

Søknad

Søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.