Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.700 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

Kommuneoverlege og leder i enhet Samfunnshelse

Samfunnshelse er en interkommunal samfunnsmedisinsk enhet for kommunene Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Kommunene har til sammen ca. 50 000 innbyggere. De ligger sentralt på Østlandet med nærhet til Drammen og Oslo og med rikelig av friluftsmuligheter i skog og fjell rett i nærheten.

Vertskommunen med hovedkontor er på Kongsberg. Nærmere beskrivelse av den samfunnsmedisinske enheten kan vi sende deg på forespørsel.

Vi søker deg som vil engasjere deg i kommunal samfunnsmedisin, har vilje til å utvikle deg innen faget, har en stor porsjon humor, er fleksibel og har gode samarbeidsevner.

Den nye kommuneoverlegen vil gå inn i et team som i dag består av tre andre kommuneoverleger og to rådgivere innen miljørettet helsevern. En av kommuneoverlegene har meldt at han vil gå av med pensjon 01.01.22 og vil med dette fremskyve rekrutteringen etter hans etterfølger. Dette for å sikre kommunene tilstrekkelig legekompetanse i månedene fremover med tanke på det merarbeid som koronasituasjonen påfører kommunene og våre ansatte. Samfunnsmedisinsk kompetanse er etterspurt i alle fem kommunene, og det er avklart at hver kommune skal ha en av kommuneoverlegene som fast kontakt. Arbeidsoppgavene må likevel fordeles mellom legene, og man må dekke opp for hverandre. Kommuneoverlegen som går av med pensjon er i dag leder av enheten, og det er hans etterfølger vi nå søker etter.

Ved intern rekruttering til den utlyste stillingen, vil det bli ledig ordinær stilling som kommuneoverlege. 

Vi søker en som ønsker å bli hos oss, og som ønsker egen faglig utvikling. Sammen med våre to øvrige kommuneoverleger skal du bidra til å videreutvikle kommunelegefunksjonen i kommunene. Vi vil også gi veiledning og bidra i din spesialisering. Viken har et aktivt kommunelegeforum som du vil bli en del av.

 Hovedinnhold i stillingen:

 • Lokal helsemyndighet
 • Medisinskfaglig rådgiver
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Helseovervåking
 • Planarbeid
 • Samarbeid med helseforetak / stat
 • Miljøretta helsevern
 • Smittevern
 • Helsemessig beredskap
 • Kvalitetssikring og tilsyn
 • Helhetlig evaluering og koordinering
 • Sosialmedisinsk arbeid
 • Samarbeid med fastlegene
 • Administrative oppgaver

 Formelle kvalifikasjonskrav:

 • Lege med norsk autorisasjon og gjennomført turnustjeneste/LIS1.
 • Ønske om spesialisering i samfunnsmedisin
 • Førerkort kl. B.

 Vi søker en medarbeider som:

 • har gode kunnskaper om kommuner og samfunnsstrukturer, spesielt helsevesenet.
 • har interesse for og ønske om å bidra i utvikling av kommunenes tjenester.
 • reflekterer over seg selv både som person og fagutøver.
 • formidler kunnskap, og veileder samarbeidspartnere.
 • jobber like godt selvstendig som i team.
 • er fleksibel, proaktiv, viser initiativ og er løsningsfokusert.
 • er engasjert pådriver og inspirator i samarbeidsforhold og i kvalitetsarbeid.
 • ser lokalsamfunnets muligheter.
 • kan arbeide horisontalt og vertikalt i organisasjonen og tror på fordelen av tverrfaglig samhandling og samarbeid.

Vi stiller store krav til norske språkkunnskaper og til muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Kunnskap om og forståelse av norske kommuner og helsevesenets oppbygging er nødvendig. Du må ha interesse for gruppe- og befolkningsorientert arbeide, og ønske om å delta i utviklingen av tjenestene i våre kommuner. Humor er viktig for oss, så du må kunne vise godt humør og en positiv livsholdning.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi kan tilby et spennende og hyggelig arbeidsmiljø. Lønn etter avtale.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Godkjent politiattest og egenerklæring tuberkulose/ MRSA må leveres før tiltredelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.