Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.700 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

Biblioteksjef - Kongsberg bibliotek

Om Kongsberg bibliotek

Kongsberg bibliotek flyttet inn i nye lokaler sommeren 2015, og har siden den tid hatt et meråpent tilbud. Biblioteket er lokalisert i et flerbruksbygg som rommer flere virksomheter og funksjoner som gir muligheter for samarbeid på mange plan. Blant annet frivilligsentral, vitensenter for barn, UngKultur, Kongsberg Musikkteater, kino, universitet, norsksenter m.m. Høsten 2020 er det gjennomført en ombygging med utvikling av en ny ungdomsavdeling etter samskapermetodikk. Biblioteket har en utbredt satsing på arrangementsvirksomhet. Biblioteket samarbeider også med Kongsberg Musikkteater om flotte scenefasiliteter og profesjonell lyd og lys. Forumet Kongsbergdebatten er opprettet, og bibliotekets Åpen Lesesirkel er godt besøkt. Barnas lørdag, med ulike barnearrangementer gjennom hele året er vel etablert. Biblioteket har 8,8 årsverk fordelt på 10 personer.


Vi tilbyr
 

 • Ledelse av et bibliotek i stadig utvikling.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Deltakelse i Kultur og velferds ledergruppe, preget av dyktige lederkollegaer og konstruktivt samarbeid for felles måloppnåelse.
 • Stort handlingsrom til å utvikle bibliotekets tjenesteprofil, bl.a. gjennom arrangementer og andre tjenestetilbud, gjerne i samarbeid med andre kulturinstitusjoner lokalisert i kommunen.
 • Jobb i en by som hvert år arrangerer spennende festivaler innenfor klassisk musikk og jazz, krimfestival, m.m.

 

 Krav og ønsker til deg 

 • Du er idérik og har fokus på å utvikle biblioteket i tråd med bibliotekfaglig utvikling og endringer i samfunnet lokalt og nasjonalt.
 • Du ønsker å prøve ut nye idéer og skape aktiviteter basert på bibliotekets kjerneoppgaver og med fokus på kvalitet i tjenesteutvikling og formidling.
 • Du er opptatt av å utvikle tjenester for kommunens innbyggere som forebygger utenforskap og fremmer deltakelse i samfunnet gjennom arbeid og fritid.
 • Du må kunne jobbe nøyaktig og systematisk med oppgavene du har ansvar for.
 • Fleksibilitet er viktig, og du må ha struktur og gjennomføringsevne. 
 • Du må evne å lede et team, inkludere alle medarbeidere, og få frem det beste i de du skal lede. 
 • Du må ha meget gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og referanser fra tidligere arbeidsforhold.
 • Kombinasjonen av faglig kompetanse og lederegenskaper er viktig i denne stillingen.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og tenke helhetlig i tjenesteutvikling sammen med bibliotekets øvrige ansatte og i kommunen. 

 

Formelle kvalifikasjonskrav

Det kreves godkjent bibliotekfaglig utdanning, minimum bachelor. Erfaring fra arbeid i folkebibliotek er en fordel.

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.