Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.700 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

Utekontakt

Om Utekontakten og Ung kultur
Utekontakten driver forebyggende sosialt arbeid gjennom blant annet feltarbeid, gruppevirksomhet, individuell oppfølging, samt foredrag for skoler og foresatte. Målgruppen er i hovedsak unge mellom 13-18 år. Utekontakten er lokalisert i egne lokaler i Kirkegata 4, tett på annen ungdomsaktivitet og med Krona som nærmeste nabo. 

Utekontaken er organisert under Ung kultur, som i tillegg til denne tjenesten inneholder kulturskole, vitensenter, ungdomskafeer/klubber, medielab og div arrangementer gjennom året (UKM, Åpen scene, Filmmaraton/galla, Kongsberggrøssen m.fl) Denne organiseringen gir mulighet for spennede samarbeidskonstellasjoner og et helhetlig og inkluderende tilbud til barn og unge


Kort om stillingen
Vi har et ledig vikariat i 60% stilling som utekontakt fram til 31.07.22. Det kan være mulighet for at fast stilling blir ledig.

Den ledige stillingen inngår i et team på to utekontakter med tilsammen 140% stilling. Arbeidstiden er fleksibel, men det må påregnes kvelds- og helgearbeid etter behov. 

Arbeidsoppgaver:

 • Tilstedeværelse på de unges arena
 • Kontaktetablering
 • Individuell oppfølging
 • Bidra til å styrke ungdommens egne ressurser
 • Samarbeid med de andre tilbudene i Ung kultur, og etter ungdommenes ønske hjelpe inn i fritidstilbud og andre tilbud i kommunen
 • Samarbeid med øvrig hjelpeapparat
 • Drifting av grupper
 • Deltakelse på ungdomsarrangement
 • Dokumentasjon
 • Foredrag/undervisningsopplegg på barne-/ungdom-/videregående skoler

Vi tilbyr

 • Varierte, spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Felleskap og tilhørighet i et meget kompetent og aktivt kollegium i UngKultur.
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Engasjerte kollegaer med høy fagkompetanse
 • Lønn: sentralt lønns- og stillingsregulativ
 • Fleksibel arbeidstid

Vi ser etter deg som

 • er energisk, raus og tålmodig
 • kommuniserer godt med ungdom
 • håndterer sosialt arbeid på individ, gruppe og systemnivå
 • har evne til å utvise fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstidspunkt 
 • er målrettet, strukturert og får oppgavene unna i en til tider hektisk hverdag
 • er løsningsorientert, hyggelig og med godt humør
 • er reflektert og trygg i egen yrkesrolle, både i møte med ungdom og kollegaer
 • liker å snakke/formidle kunnskap i store forsamlinger
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Arbeidsspråk er norsk.

Relevant erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt, særlig evne til både å arbeide selvstendig og samtidig samarbeide godt både i kollegiet og med andre samarbeidspartnere.

Formelle kvalifikasjonskrav

 • 3-årig relevant utdanning fra høyskole /universitet, fortrinnsvis sosialfaglig/helsefaglig utdanning 
 • Søker må ha førerkort for bil (Klasse B)


Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring leveres før tiltredelse. 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.