Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune Tekniske tjenester - Seksjon for samfunnsutvikling

Kongsberg kommune har 27.700 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

Vi søker to rådgivere for tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan og bygningsloven

Kort om stillingene
Kongsbergregionen skal etablere et interkommunalt tilsynskontor som skal drive med tilsyn og ulovlighetsoppfølging i alle kommuner i regionen. Foreløpig er prosjektet 3-årig med mulighet for forlengelse. Ansettelsen er fast på byggesak i Kongsberg kommune. Tilsynskontoret vil bestå av 3 medarbeidere; en tilsynsleder + 2 årsverk, og inneha både juridisk og byggeteknisk kompetanse.

Tilsynsleder (jurist) er ansatt, og det søkes nå etter ytterligere to medarbeidere. Tilsynskontoret vil bli lokalisert i Kongsberg og skal organiseres under seksjon for samfunnsutvikling med seksjonsleder som nærmeste overordnede. Prosjektet åpner også opp for mulighet til andre kontorsteder i Kongsbergregionen.

Vi tilbyr

 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse bestående av bl.a. arkitekter, jurister, naturforvaltere, sivilagronomer, og ingeniører. God bredde innen faglig kompetanse er grunnleggende for god saksbehandling og vil bidra til å gi deg en bedre faglig utvikling og oss nye innspill.
 • Vi har et godt og sosialt arbeidsmiljø med faglig diskusjoner og stor takhøyde. Oppgavene er utfordrende med varierende form og størrelse.
 • Gode pensjonsordninger.
 • Lønn etter avtale.


Innhold i stillingen

 • Være med på oppstarten av tilsynskontoret.
 • Gjennomføre tilsyn. Dette inkluderer forberedelser, varsling, gjennomføring, rapportering og oppfølging.
 • Behandle ulovlighetssaker etter plan og bygningsloven.
 • Rådgivning og dialog med kommunene i regionen om tilsyn og ulovlighetsoppfølging.
 • Skrive vedtak om sanksjoner i ulovlighetssaker.


Krav og ønsker til deg

 • Dokumentert erfaring fra arbeid med tilsyn, ulovlighetsoppfølging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.
 • Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og forståelse for politiske prosesser.
 • Du er analytisk og har evne til å arbeide systematisk.
 • Det blir vektlagt at du er løsningsorientert og har gode samarbeids- samhandlings- og kommunikasjonsevner på tvers av fagmiljøer.
 • Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig, ha gjennomføringsevne og fungere godt i samarbeid med andre.
 • Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.
 • God erfaring med bruk av IKT er en forutsetning.


Formelle kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere bygningsteknisk utdannelse, arkitekt eller jurist. I særlige tilfeller kan lang og relevant erfaring erstatte formell utdannelse.
 • Førerkort klasse B.


Annet
Det stilles krav til gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. 


Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert etter reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd


Kontaktinformasjon:
Seksjonsleder Rune Fredriksen, tlf 938 45 643